Протоколи от съвещания

Документи на Обществения съвет

·        Протокол от Общо събрание на родителите на учениците обучаващи се в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ – 30.11.2016г.

·        Протокол 1 от заседание на Обществения съвет на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ – 15.12.2016г.

·        Становище на Обществения съвет на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ – 15.12.2016г.

·        Протокол №2 от заседание на Обществения съвет на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ – 30.03.2017г.

·        Становище на Обществения съвет на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ – 30.03.2017г.