Училищен екип

Ръководство

Емилия Йорданова Богданова-Иванова – директор

Гергана Антонова Кръстева – заместник-директор по учебната дейност

Милка Иванова Петрова – заместник-директор по АСД

Розелина Гюрова Найденова – заместник-директор по учебната дейност

Юлиана Михайлова Йолова – заместник-директор по учебната дейност

Учители

Педагогически съветници:

Мирослав Георгиев Зашев

Силвана Огнянова Йорданова

Български език и литература:

Веселина Иванова Панева

д-р Владимир Димитров Игнатов

Диана Колюва Цанкова

Елена Боянова Шумкова

Мариана Василева Бакърджиева

София Йосифова Тодорова

Цонка Василева Даракчиева

Френски език:

Аксиния Василева Иванова

Боряна Стоянова Колева

Вяра Николаева Любенова

Галина Цветкова Бечева

Дарина Тодорова Енчева

Жюстин Франсоаз Дос Сантос

Камелия Крумова Тодорова

Катерина Костадинова Заркова

Кристина Микова Маринова

Людмила Гълъбова Николова

Маргарита Атанасова Топлийска

Маринела Петрова Чиликова

Мина Дамянова Петрова

Надежда Илкова Петрова-Тончева

Румяна Любенова Чернинкова

Румяна Стоянова Иванова

Светлана Владимирова Антонова

Светлана Маринова Герасимова

Светослав Иванов Коцев

Английски език:

Ирина Цачева Томова

Мария Кирилова Костова

Испански език:

Боряна Лазарова Коджабашева

Мартин Кирилов Данов

Немски език:

Наташа Траянова Станчева

Математика:

Анна Михайлова Аначкова

Емилия Йорданова Богданова-Иванова

Маргарита Иванова Богданова

Петранка Димитрова Димитрова

Симеон Йорданов Радев

Снежанка Николова Димова

Юлиана Михайлова Йолова

Информатика и информационни технологии:

Калина Стефанова Найкова – р-л напр. „Инф. и комуник. технологии“

Антоанета Йорданова Минчева

Габриела Люлинова Петкова

Иван Александров Гьонов

Мариана Стоянова Тосева

История и цивилизация:

Елза Ахмедова Садулова

д-р Силвия Генова Калпакова

д-р Сия Иванова Никифорова

Философия:

Александър Георгиев Стамболийски

Розелина Гюрова Найденова

Теодора Христова Тодорова

География и икономика:

Андреяна Георгиева Грозева

Диана Фиданова Маринкова

Биология и здравно образование:

Донка Николова Стрелчева

Надежда Венециева Параскова

Юлияна Миткова Миленкова

Физика и астрономия:

Надежда Любомирова Антонова

Надя Йосифова Велева

Химия и опазване на околната среда:

Гергана Антонова Кръстева

Лена Николова Кънева

Малинка Стоянова Шопова

Музика:

Ламбрини Николова Джамджиева

Изобразително изкуство:

Камелия Тодорова Маркова

Физическо възпитание и спорт:

Ангел Иванов Тошев

Виктория Ангелова Манова

Марина Анатолиева Ангелова

Мария Вълкова Томова

Снежана Желева Добрева

Служители

Магдалена Асенова Лазарова – гл. счетоводител

Елиза Христова Николова – библиотекар

Христина Тодорова Дамянкина-Атанасова – зав. административна служба

инж. Весела Виденова Христова – касиер-домакин

Мария Златкова Хаджиева – техн. секретар