Графици

  • График на ваканциите през учебната 2017/2018 год.
  • Информация за лятната ваканция през учебната 2017/2018 год.

  • График за провеждане на изпити –  януарска сесия, 2017/2018 уч. год.


  • График за олимпиадите през учебната 2017/2018 год.