Прием

Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г. за изменение на Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година ( за 9. ФЕГ се отнася само частта за завършен VII клас ).

 


 

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС ЗА 2017/2018 г.
Паралелка Профилиращи предмети Срок на обучение Учебен план
8 А клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; АНГЛИЙСКИ ЕЗИК; БЕЛ; ИСТОРИЯ 5год. Виж подробно
8 Б клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; АНГЛИЙСКИ ЕЗИК; МАТЕМАТИКА; ИТ 5год. Виж подробно
8 В клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; АНГЛИЙСКИ ЕЗИК; ХИМИЯ; БИОЛОГИЯ 5год. Виж подробно
8 Г клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; ИСПАНСКИ ЕЗИК; БЕЛ; ИСТОРИЯ 5год. Виж подробно
8 Д клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; ИСПАНСКИ ЕЗИК; МАТЕМАТИКА; ИТ 5год. Виж подробно
8 Е клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; ИСПАНСКИ ЕЗИК; ГЕОГРАФИЯ; МАТЕМАТИКА 5год. Виж подробно
8 Ж клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; НЕМСКИ ЕЗИК; БЕЛ; ИСТОРИЯ 5год. Виж подробно