Прием

Заповед № 1120 / 19.07.2017 г.на директора на 9. ФЕГ относно организацията на дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас за учебната 2017/2018 година.


 

Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г. за изменение на Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година ( за 9. ФЕГ се отнася само частта за завършен VII клас ).


 

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС ЗА 2017/2018 г.
Паралелка Профилиращи предмети Срок на обучение Учебен план
8 А клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; АНГЛИЙСКИ ЕЗИК; БЕЛ; ИСТОРИЯ 5год. Виж подробно
8 Б клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; АНГЛИЙСКИ ЕЗИК; МАТЕМАТИКА; ИТ 5год. Виж подробно
8 В клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; АНГЛИЙСКИ ЕЗИК; ХИМИЯ; БИОЛОГИЯ 5год. Виж подробно
8 Г клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; ИСПАНСКИ ЕЗИК; БЕЛ; ИСТОРИЯ 5год. Виж подробно
8 Д клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; ИСПАНСКИ ЕЗИК; МАТЕМАТИКА; ИТ 5год. Виж подробно
8 Е клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; ИСПАНСКИ ЕЗИК; ГЕОГРАФИЯ; МАТЕМАТИКА 5год. Виж подробно
8 Ж клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; НЕМСКИ ЕЗИК; БЕЛ; ИСТОРИЯ 5год. Виж подробно

 

Учебният план е приет на Педагогически съвет.

Ø  Формуляри за Заявление за записване на ученик и Родителска декларация

Ø  Формуляр за Заявление за избираеми учебни часове и факултативни избираеми часове

 


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 

·         МОН – Kандидатстване след 7. клас

·         РУО, София-град – Прием на ученици – Прием след завършен VII клас, както и Актуално