Прием

СВОБОДНИ МЕСТА

За класиране на ученици, след завършен VII клас за 2014/2015 учебна година

1 ( едно ) свободно място за момче в паралелка ЧЕ – ФЕ; ИЕ; Х; Б

1. Подаване на документи за класиране до 28.07.2014 г. – 16:00 ч. в канцеларията на гимназията.

2. Изнасяне на списък с класираните ученици в 17:00 ч. на 28.07.2014 г.

От ръководството на 9 ФЕГ

 


 

Свободни места

За IV етап на класиране на ученици, след завършен VII клас за 2014/2015 учебна година

1 ( едно ) свободно място за момче в паралелка ЧЕ – ФЕ; АЕ;М;ИТ

1.      Подаване на документи за IV етап на класиране на 23.07.2014г. от 8:30ч. до 16:00ч. в канцеларията на гимназията.

2.      Изнасяне на списък с класираните ученици в 17:00ч. на 23.07.2014г.

3.      Записване на класираните ученици на 24.07.2014г. от 8:30ч. до 16:00ч. в канцеларията на гимназията.

От ръководството на 9 ФЕГ

 


 

 

I. УТВЪРДЕН ПЛАН ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС ЗА 2014/2015 г.

 

паралелка профилиращи предмети срок на обучение учебен план
8 А клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; АНГЛИЙСКИ ЕЗИК; БЕЛ; ИСТОРИЯ 5год. виж подробно
8 Б клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; АНГЛИЙСКИ ЕЗИК; МАТЕМАТИКА; ИТ 5год. виж подробно
8 В клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; АНГЛИЙСКИ ЕЗИК; МАТЕМАТИКА; ГЕОГРАФИЯ 5год. виж подробно
8 Г клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; ИСПАНСКИ ЕЗИК; БЕЛ; ИСТОРИЯ 5год. виж подробно
8 Д клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; ИСПАНСКИ ЕЗИК; МАТЕМАТИКА; ИТ 5год. виж подробно
8 Е клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; ИСПАНСКИ ЕЗИК; ХИМИЯ; БИОЛОГИЯ 5год. виж подробно
8 Ж клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; НЕМСКИ ЕЗИК; БЕЛ; ИСТОРИЯ 5год. виж подробно

 

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

  1. 1. Прием, продължителност и завършване на образователната степен

1.1. Учебният план е разработен съгласно Наредба № 6 от 28 май 2001г. за разпределение на учебното съдържание за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.

1.2. Продължителността на обучението е 5 (пет) години.

1.3. Учениците придобиват основно образование след завършен IX клас и средно образование след завършен XII клас и успешно положени два държавни зрелостни изпита – Български език и литература и предмет по избор от ЗП.

  1. 2. Разпределението на учебното време по предмети

2.1. Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по учебния предмет Физическо възпитание и спорт, който се използва за организиране на спортни дейности на открито, съгласно чл.16, ал.2 и ал.4 от ЗСООУП.

2.2. Профилиращи предмети:

VIII клас – интензивно изучаване на френски език (ЗП)/

IX клас – първи профилиращ предмет Френски език; втори профилиращ предмет Втори чужд език.

X клас – първи профилиращ предмет Френски език; втори профилиращ предмет Втори чужд език.

XI клас – първи профилиращ предмет Френски език; втори профилиращ предмет Втори чужд език; трети и четвърти профилиращи предмети според паралелката.

XII клас – първи профилиращ предмет Френски език; втори профилиращ предмет Втори чужд език; трети и четвърти профилиращи предмети според паралелката.

2.3. Часовете по СИП се разпределят съобразно желанията и интересите на учениците и възможностите на училището.

 

  1. 3. Предмети, които в курса на обучение се изучават и на френски език:

в IX клас – История и цивилизация, География и икономика, Химия и опазване на околната среда, Биология и ЗО и/или Физика и астрономия;

в X клас – История и цивилизация, География и икономика, Химия и опазване на околната среда, Биология и ЗО и/или Физика и астрономия.

Учебният план е приет на Педагогически съвет.


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

·           МОН – ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС

·           РИО СОФИЯ ГРАД – ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС