Съобщения

Съобщение

На вниманието на училищния екип – учители и ученици!

Ръководството на гимназията има удоволствието да уведоми всички ученици и учители, че във връзка с пролетното (Великденско) почистване на училището, което ще се състои на 17.04.2014г. (четвъртък) учебните часове за деня ще бъдат намалени:

График на часовете

ПЪРВА СМЯНА

ВТОРА СМЯНА

I Блок

07:30

08:20

0 Блок

10:30

11:20

II Блок

08:30

09:20

I Блок

11:30

12:20

III Блок

09:30

10:20

II Блок

12:30

13:20

IV Блок

10:30

11:20

III Блок

13:30

14:20

Почистването започва след края на учебните занятия за съответния клас, като класните ръководители организират своите ученици за почистване на определените пространства.

Учениците да носят памучни кърпи (парцали), спирт и памук, лични предпазни средства-ръкавици, а саксиите с цветя, които понякога пречат у дома,  ще създадат истинско пролетно настроение в класните стаи и коридорите!

 

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги, родители и ученици,

Уведомяваме Ви за следната организация на някои важни дейности през месец декември 2013 год.:

 

05.12.2013г. 19.00 ч. Родителска среща-консултация за VIII и IX клас

09.12.2013г. 19.00 ч. Родителска среща-консултация за X, XI,XII клас

 

14.12.2013г. Учебен ден с програмата за понеделник I вариант /намалени часове по график/

14.12.2013г. 09.00 Начало на общински кръг на олимпиадата по френски език

14.12.2013г. 14.00 Начало на общински кръг на олимпиадата по физика и астрономия

15.12.2013г. 09.00 Начало на общински кръг на олимпиадата по история и цивилизация

15.12.2013г. 14.00 Начало на общински кръг на олимпиадата по математика

21.12.2013г. 09.00 Начало на общински кръг на олимпиадата по БЕЛ

Този ден е работен за учители и служители на 9 ФЕГ, но неучебен ден за учениците.

Учениците, които желаят да участват в олимпиадите, трябва да заявят желанието си при съответния учител по предмет на класа до 3.12.2013 включително.

Ваканцията започва от 23.12.2013г. до 05.01.2014г. включително.

Учебните занятия започват от 06.01.2014год.с учебна програма за I вариант.

Ръководството на гимназията Ви пожелава Весели Коледни и Новогодишни празници!!!

 


 

Concours de COURTS-METRAGES FRANCOPHONES 2013-2014

Alliance Française de Plovdiv – Bulgarie

11 ème Festival International de la Chanson Francophone « Clef d’or » Plovdiv 2014

 

 

 


 

Уважаеми родители,

На 02.10.2013 год. от 19:00 часа  ще се състои среща на членовете на Училищно настоятелство към 9 ФЕГ в 21-ва стая, в гимназията.Каним всички настоящи и бъдещи членове на първата за тази учебна година работна среща!!!

Уважаеми родители,

Каним Ви на родителска среща на 03.10.2013год. от 19:00 часа по паралелки за всички ученици от 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти клас.

Очакваме Ви!

 


 

 

Програма “Стипендии в средното образование”

на Американска фондация за България (виж подробно)

 


 

У В А Ж А Е М И  К О Л Е Г И  И  У Ч Е Н И Ц И,

РЪКОВОДСТВОТО НА 9-ТА ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА 25.09.2013 г. ОТ 12:30 ч., В КАБИНЕТА ПО РИСУВАНЕ НА

СРЕЩА С Г-Н МАНУАЛ МУНЬОС ИДАЛГО.

ТОЙ Е АВТОР НА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ТЕАТРАЛНИ ПИЕСИ. ИЗДАЛ Е 13 СТИХОСБИРКИ. ЧЕТЕ ЛЕКЦИИ В РАЗЛИЧНИ НАЦИОНАЛНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТИ.

МУНЬОС ИДАЛГО Е НОСИТЕЛ НА МНОГО НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ НАГРАДИ, СРЕД КОИТО ОРДЕН „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ И ОРДЕН “БЛАГОРОДЕН РИЦАР НА КРАЛИЦА ИЗАБЕЛ КАТОЛИЧЕСКА“.

НЕГОВИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СА ПРЕВЕДЕНИ НА РАЗЛИЧНИ ЕЗИЦИ.

 


 

 

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2013 – 2014 година

ПРЕДМЕТ

КЛАС

ИЗДАТЕЛСТВО – АВТОРИ

Български език

8

ПРОСВЕТА – М.Васева , В.Михайлова

Литература

8

ПРОСВЕТА – И.Пелева  (изд. 2008 – 2013г.)

Френски език

8

“Echo 1″-Cle international

“Je prafique” – Didier

Exeicices de grammaire

Математика

8

АЗБУКИ ПРОСВЕТА – Димитър Белев, Елена Маринова и други

Информационни технологии

8

ПРОСВЕТА – Г.Момчева, П.Асенова ( 2009г.)

Музика

8

ПРОСВЕТА

Изобразително изкуство

8

АНУБИС

Български език

9

„Д-р Иван Богоров“ – М.Васева и колектив

Литература

9

АНУБИС – Б.Богданов и колектив

Френски език

9

Echo B1  CLE internaional

“Je pratique B1″ Didier

 

Английски език

9

Solutions Pre-Intermediate

Second edition,  изд.Oxford, University Press

Испански език

9

Nuevo Ven 1

изд.Edelsa

учебник+уч.тетрадка

Немски език

9

“DELFIN”-изд.HUEBER

TEIL 1, Lektionen1-10

Arbeitsbuch + Lehrbuch

Математика

9

АНУБИС

Информационни технологии

9

ИТ&Информатика на Ив.Иванов, издателство „Нова звезда“ 2010г.

История и цивилизация

9

 

География и икономика

9

 

Психология и логика

9

 

Биология и здравно образование

9

Биология и ЗО за 8кл. С автори Вл.Овчаров и колектив, изд.Булвест – 2000 от 2010 – 2011г.

Физика и астрономия

9

 

Химия и ООС

9

изд. ПЕДАГОГ

Музика

9

ПРОСВЕТА

Изобразително изкуство

9

БУЛВЕСТ – 2000

Български език

10

ПРОСВЕТА

Литература

10

ДИОГЕН , Валери Стефанов

Френски език

10

Echo B1 volume 2

 CLE internaional

Английски език

10

Solutions  Intermediate

Second edition,   изд.Oxford, University Press

Испански език

10

Nuevo Ven 1,2

изд.Edelsa

Немски език

10

“DELFIN”-изд.Mueber

TEIL 1, Lektionen1-10

Arbeitsbuch + Lehrbuch

Математика

10

АНУБИС

 

 

 

Информационни технологии

10

 

История и цивилизация

10

 

География и икономика

10

 

Етика и право

10

 

Биология и здравно образование

10

Биология и ЗО за 9кл. С автори О.Димитров

изд.Булвест – 2000

Физика и астрономия

10

 

Химия и ООС

10

изд. ПЕДАГОГ

помагало  ‘”Chimie” 10eme “Prosveta”

Български език

11

„Д-р Иван Богоров“ 2001 – М.Васева и колектив

Литература

11

АНУБИС – В.Стефанов, Ал.Панов – 2001

Френски език

11

Echo B2 volume 1

 CLE internaional

Английски език

11

SolutionUpper-Intermediate

Secondedition,   изд.Oxford, UniversityPress

Испански език

11

Nuevo Ven 2

изд.Edelsa

Немски език

11

“DELFIN”-изд.HUEBER

TEIL 2, Lektionen11-20

Arbeitsbuch + Lehrbuch

Математика

11

АНУБИС

История и цивилизация

11

 

География и икономика

11

География и икономика за 10кл. ЗП, изд.Булвест 2000 от Р.Пенин, М.Султанова и други

География и икономика

ПРОФИЛ

География и икономика за 10кл. ЗП и ПП, изд.Булвест 2000  ;  АТЛАС за 10кл. Изд.Датаман – Европа ООД

 

 

 

Философия

11

 

Биология и здравно образование

11

Биология и здравно образование за 10кл. На изд.ПРОСВЕТА

Физика и астрономия

11

 

Химия и ООС

ПРОФИЛ

Неорганична химия за кандидат – студенти от Анастасия Шубанова;

Органична химия за кандидат – студенти от Анастасия Шубанова – нова;

Химия за кандидат – студенти на изд.ПРОСВЕТА

Български език

12

РЕГАЛИЯ- 6 – 2002г. ; Б.Георгиев

Литература

 

„Сиела Норма“ 2002 от Адр.Дамянова и други

Френски език

 

Echo B2

 CLE internaional

Английски език

 

SolutionAdvanced

Secondedition,   изд.Oxford, UniversityPress

Испански език

 

Sintesis,  ed.Santillana

Немски език

 

“DELFIN”-изд.HUEBER

TEIL 2, Lektionen11-20

Arbeitsbuch + Lehrbuch

Математика

 

АНУБИС

Информационни технологии

 

 

История и цивилизация

 

 

География и икономика

ПРОФИЛ

География и икономика за 10кл. ЗП и ПП, изд.Булвест 2000  ;  АТЛАС за 10кл. Изд.Датаман – Европа ООД

Свят и личност

 

 

Биология и здравно образование

 

Биология и здравно образование за 11кл. ПП на изд.Гея Либрис

Физика и астрономия

 

 

Химия и ООС

ПРОФИЛ

Неорганична химия за кандидат – студенти от Анастасия Шубанова;

Органична химия за кандидат – студенти от Анастасия Шубанова – нова;

Химия за кандидат – студенти на изд.ПРОСВЕТА

 

 


 

ГРАФИК

НА ПРИРАВНИТЕЛНИ/ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

(м.СЕПТЕМВРИ 2013г.)

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ДАТА

1

Математика (ЗП) – 9.клас

 

02.09.2013г. (понеделник)

09.00ч.

2

Биология и ЗО (ЗП)- 10.клас

02.01.2013г. (понеделник)

09.00ч.

3

Френски език (ПП) – 8.,9.клас

05.09.2013г.

(четвъртък)

09.00ч.

Забележка: Всички изпити са писмени с продължителност 3 (три) астрономически часа.

Учениците, които ще полагат изпити, да се явят в сградата на гимназията пред кабинет 21 в 8.50ч.

Важно! Устния изпит по Френски език (ПП) – 8.клас ще се проведе на 05.09.2013г. (четвъртък) от 14.00ч. в кабинет 21 – продължителност 30 (тридесет) минути.

 


 

Списък на препоръчителната литература на френски език за учениците, които ще бъдат в 9. клас през учебната 2012-2013 година

 

Драги, вече бивши, осмокласници,

Ако все още не сте си избрали книга на френски език за ваканцията, можете да посетите библиотеката на 9. ФЕГ или медиатеката на Френския институт.

Вашите учители по френски език настойчиво ви препоръчват да разнообразите летните си занимания, като прочетете поне една книга на френски език.

За ваше улеснение сме избрали автори и техни произведения, които са лесно достъпни, можете да ги заемете от библиотека или да си ги купите, както и да изберете книга извън предложения списък.

 

Le Petit Prince, Antoine de Saint Exupéry

 

Plongée mystérieuse dans la Tapisserie, Ann Rocard

 

Le secret du Mont-Saint-Michel, Ann Rocard

 

Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, Éric-Emmanuel Schmitt

 

L’enfant de Noé, Éric-Emmanuel Schmitt

 

Je ne t’oublierai jamais, Florence Cadier

 

Le manteau d’images, Guth Joly

 

Au cinéma Lux, Janine Teisson

 

Les Rois de l’horizon, Janine Teisson

 

Hier encore mon père était mort, Mikaël Ollivier

 

Frères de sang, Mikaël Ollivier

 

La vie en gros, Mikaël Ollivier

 

L’Alibi, Mikaël Ollivier

 

16 ans et des poussières, Mikaël Ollivier

 

James, le lapin qui en savait trop, Tania Sollogoub

 

Au pays des pierres de lune, Tania Sollogoub

 

Le petit Nicolas Sempé Goscinny

 

Le petit Nicolas a des ennuis, Sempé Goscinny

 

Les vacances du Petit Nicolas, Sempé Goscinny

 

Les récrés du Petit Nicolas, Sempé Goscinny

 

Le Petit Nicolas et les copains, Sempé Goscinny

 

 

Препоръчителна литература за учениците, които ще бъдат в 11. и в 12. клас през учебната 2012/2013 година

*       *       *

A lire pendant les vacances pour préparer

sa participation aux cours de littérature française

en classe de 11ème et en classe de 12 ème

année scolaire 2012/2013

 

auteur

ɶuvres

classe de 11ème

Monesquieu

« Lettres persanes »

Voltaire

« Candide »

Denis Diderot

« La Religieuse »

Beaumarchais

« Le Mariage de Figaro »

Victor Hugo

« Les Misérables » ; « Notre-Dame de Paris »

Stendhal

« Le Rouge et le Noir »

Honoré de Balzac

« Le Père Goriot » ;               « Eugénie Grandet »

Gustave Flaubert

« Madame Bovary »

Emile Zola

«Nana »; « L’Assommoir »

Guy de Maupassant

« Bel Ami » ; « Contes »

classe de 12 ème

Antoine de Saint-Exupéry

Le petit prince – obligatoire

Albert Camus

L’Etranger- obligatoire ; La Peste - facultatif

Jean-Paul Sartre

La nausée – obligatoire ;Huis clos – obligatoire

Eugène  Ionesco

La cantatrice chauve – obligatoire

Samuel Beckett

En attendant Godot – obligatoire

Michel Tournier

Vendredi ou la vie sauvage- facultatif

Simone de Beauvoir

Le Deuxième Sexe- facultatif

Marguerite Duras

L’amant- facultatif

Boris Vian

L’écume des jours- facultatif

Jacques Prévert

Paroles – facultatif

Michel Honellebecq

Les particules élémentaires- facultatif