·        Протокол от Общо събрание на родителите на учениците обучаващи се в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ – 30.11.2016 г.

·        Протокол №1 от заседание на Обществения съвет на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ – 15.12.2016 г.

·        Становище на Обществения съвет на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ – 15.12.2016 г.

·        Протокол №2 от заседание на Обществения съвет на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ – 30.03.2017 г.

·        Становище на Обществения съвет на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ – 30.03.2017 г.

·        Протокол №3 и становище на Обществения съвет на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ – 26.06.2017 г.

·        Протокол №4 от заседание на Обществения съвет на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ – 24.10.2017 г.

·        Протокол №15 от заседание на Обществения съвет на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ – 11.12.2017 г.

·        Становище на Обществения съвет на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ – 11.12.2017 г.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.