Посещение на Френския институт

На 31.05.2019 г. учениците от 11.В и 10.В клас – паралелки с профилIиращи предмети „Химия“ и „Биология“ – посетиха Френския институт във връзка с провелия се там конкурс „Моята теза в 180 секунди“. В състезанието взеха участие докторанти от цяла България, които трябваше да защитят своя теза в рамките на три минути, като тезите обхващаха от научен до литературен тип проблематика. Нашите ученици имаха задачата да бъдат оценители на представянето на кандидатите и да дадат своя глас („вот на публиката") на най-добре представилия се участник в конкурса. След събитието участниците и журито бяха поканени на коктейл във Френския институт, където имаха възможността да споделят впечатленията си от преживяното, както и да обсъдят свои бъдещи проекти, провокирани от поставените в тезите въпроси и теми.

Ден на отворените врати във Факултета по химия и фармация

На 16.05.2019 г. ученици от XI В клас (профиллиращи предмети „Биология“ и „Химия“) посетиха Деня на отворените врати във Факултета по химия и фармация към СУ ,,Св. Климент Охридски“. Учениците присъстваха на научно-популярна лекция за Менделеев и неговата таблица. Разгледаха и лабораториите по органична фотохимия, токсикология, фармакогноза, хроматография и ядрено-магнитен резонанс. Запознаха се със специалисти, с които разговаряха за науката. Беше им демонстриран и част от работния процес. Събитието завърши с химични демонстрации с „Корпуса за бързо гърмене“. Посещението вдъхнови учениците и им показа колко красива, но и „експлозивна“ може да бъде химията.