Информационните технологии в 9-та ФЕГ

Срещите и изявите по повод на половинвековния юбилей на 9–ТА ФЕГ бяха свидетелство, че историята и бъдещето на училището е в хората, които го правят – в неговите учители, ученици и родители. Във въодушевлението проблесна пресечната точка на отговорността и престижът на гимназията. Френската гимназия заема признато място сред българските училища, явяващи се значим фактор в реалните образователни процеси и последователностите в цялостната обществена система.

В последно време се осъвремени и разшири технологичната материална база в училището чрез въвеждане на компютърни терминални решения. Постигна се съотношение ученици към компютъризирано работно място 1:8. Учебните софтуерни програми се обновяват в синхрон с излизането на последните версии на съответната технология. Всички ученици и учители имат възможност да работят в самостоятелна облачна технологична платформа. Насоката, която следва училищният екип е защитаване на ключовите компетентности от Европейската референтна рамка – създаване и усъвършенстване на комуникативните умения на роден и на чужд език, дигитална вещина, способност за самостоятелно учене и събиране на информация, граждански умелости за междуличностно общуване, опитност при изразяване на идеи и творения, и емоционално и естетическо съпреживявания на света. Така се изпълнява и стремежът на колегията насочен към развитие на умението на възпитаниците на ФЕГ да разбират хората и културите, и да вникват в широкия и разнообразен кръг от съвременни методи на обработка и анализ на информацията.

От 2012 г. учениците от 9 ФЕГ имат възможност да усвояват знания от информационните технологии по най-нов стандарт на обучение – IT Academy of Microsoft. Утвърдените по цял свят сертификати за компетентност от Microsoft Office Specialist до най-високите нива на Microsoft Certified Professional, доказват знанията и личностното представяне пред академични и работодателски структури. Съчетаването на информационно-технологичните и специализираните знания ще отреждат на младите хора шанса и правото да се изявяват със задълбочени познания. Доказаните умения могат да допринесат за пълноценното присъствие на България с нейната култура и цивилизация в новото световно културно пространство – Интернет. Така не само ще бъдем част от глобалната комуникационна мрежа, осъществявайки връзка с научни, културни и различни професионални среди по света, но ще работим активно за добър и авторитетен образ на страната ни в най-модерната среда за информационен обмен.

В изминатия дълъг и плодотворен път на своето развитие Френската гимназия, като частица от училищната система, едва ли може да даде значителен принос в изучаването на цялостния исторически път на родното образование. Смеем да кажем обаче, че без Френската гимназия няма да са били подготвени и дори предопределени за житейския си път, многото нейни възпитаници. И затова, в чест на нашите ученици се стремим да синтезираме класически, исторически доказани, национални и световни, и съвременно-репрезентативни обозначения в учебната ни работа.

Гергана Борисова от 10 Б клас: „Трябва да призная, че в началото IT Academy изглеждаше доста високо ниво за достигане, поне за мен. В процеса на работа разбрах, че усърдието и концентрацията са ключът към успеха, до който малко по малко се доближавах с преминаването на различните нива. В наши дни владеенето на тънкостите на Microsoft Office ни прави конкурентноспособни при кандидатстване за работа, но и ни дава самочувствие на знаещи, можещи и амбициозни млади хора. Сертификатите, които получих след успешното преминаване на всички нива от курса, ще бъдат една добра основа за придобиване на нови знания в сферата на компютърните технологии.“

Анна Точева от 10 А клас: „Всички си мислим, че понеже работим с компютри от много ранна възраст, сме наясно с всичко, а и да не сме, винаги ще можем да го проверим в Интернет или да попитаме някого. Но дали ако просто кажем “Аз мога това и това…” някой ей така ще ни повярва? Най-вероятно не. Вече навсякъде искат някакъв документ с нашето име на него – просто една хартийка която може да ни провали или да ни издигне. И тук се намесва IT Academy на Microsoft, която с пълните си курсове по най-използваните приложения на Microsoft обогатява познанията ни. Лично аз сигурно никога не бих се сетила сама да се запиша ако не беше напътствието от 9 ФЕГ. Взимайки сертификатите сега съм сигурна, че няма в бъдеще да ми се наложи да търся времето и парите да доказвам знанията си. Опитът ми в явяването на подобни квалификационни изпити досега показва, че хората явяващи се на тях се сещат за нуждата от сертификат едва когато работата им го изиска. За отдадената възможност бих искала отново да благодаря на преподавателите по ИТ от 9 ФЕГ.“

Александър Кръстев от 10 В клас: „Много съм доволен от курса на Мicrosoft, той надхвърли очакванията ми и определено обогати знанията придобити в училище. С неговото успешно завършване, се надявам в бъдеще да успея да докажа способностите си и пожелавам на всички да имат възможността да го преминат!”

„Европа в 6 действия“

В периода от 18.05.2013 год. до 24.05.2013 год. ученици от 11 клас от 9ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин“ и техните ръководители Светлана Герасимова и Маринела Чиликова учители по френски език, както и Емилия Богданова директор на гимназията, участваха в работна седмица във Франция на европейския проект „Европа в 6 действия“ по секторна програма „Коменски“.

Учениците от 11 клас Георги Николов, Фахер М Барки, Никол Шопова, Светла Ганева, Татяна-Анастасия Топлийска и Танита-Юлия Генова и техните ръководители бяха посрещнати в българското посолство в Париж от господин Асен Кръстев – изпълняващ длъжността посланик на България във Франция, който също е възпитаник на гимназията и неин бивш директор.

В Марсилия българските гости бяха посрещнати в училището –домакин „Виктор Юго“ от неговия директор господин Лукини и от почетния консул на България във Франция господин Жан Мари Мартен.

Българските гости и останалите участници в проекта от Франция, Дания, Италия, Испания и Германия бяха приети от кмета на 2 и 3 район на Марсилия госпожа Нардучи, която им връчи плакети.

Работната седмица в Марсилия приключи с театрален фестивал на който бяха представени 12 театрални постановки.

Сцена от нашето представление „Жорж де Балкан“.

Младите артисти от 9 ФЕГ покориха зрителите с талантливата си игра и песни, които ги аплодираха бурно станали на крака!

Конкурс по превод, издание 2012 година

Превод от френски на български език

Сред около 400 участници от езиковите гимназии в Благоевград, Бургас, Варна, В. Търново, Ловеч, Пловдив, Русе, София и Ст. Загора, постиженията на ученици от 9. ФЕГ са:

Втора награда за превод на проза: Васил Вандов, 12 Д клас (Награда на официалното жури от Асоциацията на преводачите, Френския институт и ИК „Колибри“ и на Асоциацията на преподавателите по и на френски език н България)

Поощрителни награди за:

Ева Георгиева, 12 клас

Ина Райкова, 12 клас

Превод от испански на български език

Поощрителни награди за:

Ина Райкова, 12 клас

На вниманието на учениците от 10 клас!

Предварително кандидатстване за програма Ронсар на Френския институт в България.

Програмата Ронсар е езиков реципрочен обмен с обща продължителност два месеца.

Период на провеждане на програмата: месец май 2015 год.

Начин на провеждане: През месец май 2015 год. двама ученика от 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ ще учат във Франция, а през месец юни 2015 год. двама ученика от Франция ще учат в 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Целта на програмата Ронсар е да позволи на гимназисти да опознаят образователната система на училището партньор, както инова култура по-време на престоя си в страната и приемното семейство.

Финансиране на програмата Ронсар:транспортните разходи са за собствена сметка.

Разноските по време на престоя се поемат от приемното семейство.

Срок за подаване на документи : до 30 ноември 2014 год. в канцеларията на 9 ФЕГ.

Събеседване с кандидатите :до 17 декември 2014 год.

Необходими документи :

1/ Попълнен и разпечатан формуляр за кандидатстване.

2/ Мотивационно писмо на френски език

Изисквания за кандидатстване за езиковия обмен:

1.Много добро ниво / В1/ на френски език.

2.Среден успех от предходната учебна година-най-малко мн.добър 5

3.Участие в извънкласни форми на обучение и проекти, организирани от 9 ФЕГ„Алфонс дьо Ламартин“.

4.Готовност на семейството да поеме на френския ученик всички разноски по едномесечния му престой в България.

 

Формуляр за кандидатстване