Документи

·         Условия за издаване на дубликати за Свидетелство за основно образование и Диплома за средно образование

·         Процедура по издаване на дубликати за Свидетелство за основно образование и Диплома за средно образование

·         Заявление за издаване на дубликат за Свидетелство за основно образование

·         Заявление за издаване на дубликат за Диплома за средно образование

 


 

Образец за уведомително писмо от родителите до Директора на 9-та ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ за разрешаване на отсъствия на дете до седем дни

Образец за уведомително писмо от родителите до съответния кл. ръководител за разрешаване на отсъствия на дете до три дни

 


Служебна бележка за прогнозен успех


 

Получаване на стипендии

Нормативни документи:

· ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ;

· ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Заявление-декларация

Приложение №1

към чл.4, ал.1от Правилата за стипендии

Приложение №2

към чл.5, ал.1, т.1 от Правилата за стипендии

Приложение №3

към чл.5, ал.1, т.2 от Правилата за стипендии

Приложение №4

към чл.5, ал.1, т.3 от Правилата за стипендии

 


Декларация за несъгласие за публично оповестяване