Документи

·         Условия за издаване на дубликати за Свидетелство за основно образование и Диплома за средно образование

·         Процедура по издаване на дубликати за Свидетелство за основно образование и Диплома за средно образование

·         Заявление за издаване на дубликат за Свидетелство за основно образование

·         Заявление за издаване на дубликат за Диплома за средно образование

 


 

Образец за уведомително писмо от родителите до Директора на 9-та ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ за разрешаване на отсъствия на дете до три дни

Образец за уведомително писмо от родителите до Пед. съвет на 9-та ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ за разрешаване на отсъствия на дете до седем дни

 


Служебна бележка за прогнозен успех


 

Получаване на стипендии

Нормативни документи:

· ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ;

· ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Заявление-декларация

Приложение №1

към чл.4, ал.1от Правилата за стипендии

Приложение №2

към чл.5, ал.1, т.1 от Правилата за стипендии

Приложение №3

към чл.5, ал.1, т.2 от Правилата за стипендии

Приложение №4

към чл.5, ал.1, т.3 от Правилата за стипендии