При създаването си през 1961 г. френската гимназия се помещава в квартал „Надежда“. За учебната 1963 г. се настанява в настоящата си сграда на булевард „Патриарх Евтимий“ в центъра на София, в сградата на 9-та политехническа гимназия. Последният випуск на политехническата гимназия завършва през 1965 г. и гимназията остава 9-та Френска езикова. От 1977 г. се откриват и паралелки с испански език, които през 1991 г. са преместени в новосъздадената 164-та испанска езикова гимназия „Мигел де Сервантес“.

През 1976 г. Френската гимназия е наградена с орден „Кирил и Методий“ I степен, а през 1977 г. е определена за асоциирано училище към ЮНЕСКО. При историческата си визита в България през 1989 г. президентът на Франция Франсоа Митеран специално посещава Френската гимназия, където интересните и непринудени разговори с учениците и учителите го задържат повече от предвиденото по протокола време. От началото на 90-те години гимназията носи името на френския благородник, поет, дипломат и политик Алфонс дьо Ламартин (1790-1869), който е пребивавал в България през 1832 г.

Френската гимназия владее утвърдени традиции и успешно въздействие в обучението по френски език. Интензивното изучаване на езика се извършва по програма, включваща 20 часа по френски седмично в 8-ми клас и от 6 до 8 часа в класовете след 8-ми. Предметите история, география, биология и химия, се изучават и на френски език. През петте години на обучение се овладява задълбочено и хронологично  френската литература и култура в различни нейни жанрове.

Девизът на училището „Френската – защото сме заедно!“ е декларация на единство. В половинвековното развитие на гимназията се утвърждава приемствеността – много преподаватели и сподвижници са и нейни възпитаници и така паметта за миналото става и завет към бъдещето. В годините след основаването на гимназията до френският език по популярност се нареждат и другите западни езици. Влизането във „Френската“ винаги остава трудно — ежегодно балът е съизмерим с този в останалите елитни столични гимназии. Това обяснява, че стимулът за кандидатстване в голяма степен се дължи на заслуженото уважение към гимназията и на завещаната вяра в нея от редица поколения. Френската гимназия има своя атмосфера, способстваща изграждането на идентичността на младите хора и опознаването от тях на националната и световна история, на обществените стойности и потребности.

Съвременната учебна работа в 9 Френска езикова гимназия е съобразена с Европейската референтна рамка за ключови компетентности, които трябва да притежава младия европеец днес, където са отбелязани математическа и дигитална способност и основни познания в природните науки. Гимназията има самостоятелна интернет-платформа и в обучението се прилагат новости от информационните технологии. Усилията на колегията са насочени за приобщаване към модернизирането на системите за образование и обучение и ориентиране на своите възпитаници към дейно участие в процеса за подобряване на качеството на живота и за издигане на конкурентноспособността на България във всички отрасли.

В полето на традициите на Френската гимназия е събрано почитание към изкуствата. Всяка година се представя театрална постановка по различни пиеси от класически автори. Училището има хор. Практикуват се и часове по фотография, правят се вътрешни конкурси и изложби по стените на училището.

Волейболният отбор на гимназията участва в престижната лига за купа „Кларис“ и други турнири, които обединяват елитните столични гимназии, а футболният отбор е участник в Българската училищна футболна лига. Училището има изяви и в спортовете баскетбол, ски, тенис, плуване, тенис на маса, шахмат.

Френската гимназия осъществява образователен и културен обмен с франкофонски училища от Европа. Начинания на училището се ползват с подкрепата на Френския културен институт в София.

Във Френската гимназия работят опитни и висококвалифицирани преподаватели. Сред тях са автори на учебници и методически публикации, радетели на творчески контакти със СУ и други висши училища, редовни участници в национални образователни конференции и активни членове на гилдийни сдружения. В методическите обединения се достигат успешни резултати в подготовката и реализирането на проекти насърчаващи доближаването на талантливите ученически пориви до реални цели. Учителите по френски език са преминали специализации по цивилизация и културни процеси на Франция. Част от преподавателите по френски език са французи. Резултат от дейността на училищния екип е успешното продължаване на образованието на възпитаниците на гимназията в български, френски и други европейски и световни университети.

Хиляди са свързалите биографиите си с 9 Френска езикова гимназия, които са осъзнали красотата на света и са развили своята духовност тук.

Директори на 9 ФЕГ:

  • Надежда Димчева (1963-1964)
  • Симеон Симеонов (1965-1970)
  • Виолета Боева (1970-1977)
  • Иван Коларов (1977-1992) – кавалер на френския „Ordre des Arts et des Lettres“
  • Александра Кузманова (1992-1995)
  • Асен Кръстев(1996 – 2001)
  • Пенка Малинска (2001- 2008)
  • Емилия Богданова-Иванова (2009 и в настоящия момент)
 
Учители от 9. ФЕГ, наградени с Ордена на Академичните палми:
·  1985 г. – г-жа Лидия Стайкова, учител по френски език и зам.-директор, кавалер
·  1989 г. – г-жа Жозет Мюзар-Гериловска, учител по френски език, кавалер
·  1994 г. – г-жа Бойка Паликарска, учител по френски език и пом.-директор, кавалер
·  2010 г. – г-жа Галина Бечева, учител по френски език и пом.-директор, кавалер
·  2013 г. – г-жа Светлана Герасимова, учител по френски език и пом.-директор, кавалер
·  2013 г. – г-жа Гергана Кръстева, учител по химия и пом.-директор, кавалер
·  2013 г. – г-жа Мария Бенова, учител по история и цивилизация, кавалер
·  2015 г. – г-жа Мариана Ламбринова, учител по френски език, кавалер
·  2017 г. – г-жа Маргарита Топлийска, учител по френски език, кавалер
·  2017 г. – г-жа Вяра Любенова, учител по френски език, офицер
·  2022 г. – г-жа Людмила Гълъбова, учител по френски език, кавалер