Длъжностно лице по защита на данните –

съгласно чл. 37  на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) на Европейския парламент и Съвета (GDPR):

·     Елена Иванова Златева,

тел.: +359 88 203 0565,

ел. поща: ezlatevaa@abv.bg