Въвежда се удостоверяването с многофактoрни данни при влизане в акаунтите с домейн feg.bg

От 22.01.23 г. във Френската гимназия започва прилагането на многофакторно удостоверяване (MFA) при работа със служебните-академични акаунти с домейн feg.bg.
Наред с фактора парола за удостоверяване на самоличността на всеки на когото е предоставен акаунт от гимназията се въвежда и втори фактор. По такъв начин ще се подобри защитата на акаунтите и ще се допринесе за цялостното ефективно оползотворяване на ресурсите на  облачната платформа установена във Френската гимназия.
Тук е приложено описание обрисуващо поредността от стъпки за въвеждането на многофакторното удостоверяване от всеки разполагащ с акаунт с домейн feg.bg.
След изтичане на 14-дневен срок от обявената дата, нерегистрираните акаунти няма да са активни.
 

Олимпиада по френски език – областен кръг 2021/2022

Областният кръг на олимпиадата по френски език за учебната 2021/2022г. ще се проведе на 13 февруари 2022 г. (неделя) от 09:00 часа  за учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас в 9.ФЕГ „А. дьо Ламартин“.
Квестори и ученици, които ще бъдат тествани за Ковид-19 с бърз щадящ тест, следва да се явят на 13 февруари 2022 г. в  07:45 ч.
Квесторите със „зелен сертификат“ – от  08:00 ч. до 08.:15 ч.
Учениците със „зелен сертификат“ – от 08:15 ч. до 08:30 ч.
Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на противоепидемичните  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна  маска за лице и документ за самоличност /лична карта или ученическа книжка/.
Разпределението по стаи ще бъде изложено на партерния етаж и ще може да се види непосредствено след влизане в гимназията.
Продължителност за всички възрастови групи: 4 (четири) астрономически часа.
Областният кръг на олимпиадата е анонимен!

Тъжна вест

С болка и тъга Ви съобщаваме, че на 6. януари 2022 г. е починал дългогодишният учител по физика и астрономия във Френската гимназия – г-жа Надежда Антонова, личност с природна доброта, винаги усмихната, готова да помогне и да изслуша, прекрасен човек и колега, отличен професионалист, преподавател на много випуски в училището и грижовен класен ръководител. Скърбим за нея.

Опелото в памет на нашия колега и учител ще се извърши в неделя, 09.01.2022 г., от 14.00 ч. в църквата Преображение Господне” в квартал „Лозенец” (ул. „Ралица” № 2, в градинката до 120. ОУ).

Мир на праха ѝ!

Откриване на учебната 2021-2022 година в 9. ФЕГ

Уважаеми ученици,
Уважаеми колеги,
Уважаеми родители,
Ръководството на Френската гимназия има удоволствието да Ви информира, че откриването на новата учебна година ще се осъществи на 15.09.2021 г. по следния график:
09:00 часа ЧК в класна стая (30 мин.) за учениците от IX клас – включва  инструктаж срещу подпис, предоставяне на седмичното разписание. След часа учениците се освобождават и напускат сградата, стаите се проветряват и  дезинфекцират.
09:30 часа ЧК в класна стая (30 мин.) за учениците от X клас  – включва инструктаж срещу подпис, предоставяне на седмичното разписание. Учениците се освобождават и напускат сградата, стаите се проветряват и дезинфекцират.
10:30 часа – тържество за учениците от VIII клас (30 мин.) в двора на училището,  в края на тържеството осмокласниците влизат в класните стаи за ЧК (30 мин.) – включва инструктаж срещу подпис, предоставяне на седмичното разписание.  Учениците се освобождават и напускат сградата, стаите се  проветряват и  дезинфекцират.
12:00 часа ЧК (30 мин.) за учениците от XI клас  – включва инструктаж  срещу подпис и предоставяне на учебната програма. Учениците се освобождават и напускат сградата, стаите се проветряват и дезинфекцират.
12:30 часа ЧК (30 мин.) за учениците от XII клас  – включва инструктаж  срещу подпис, предоставяне на седмичното разписание. Учениците се освобождават и напускат сградата, стаите се проветряват и дезинфекцират.
Напомняме на всички ученици, че в сградата на гимназията ще се влиза с маски.
В 9.ФЕГ продължават ремонтните дейности по проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран от Оперативна програма“ Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, съгласно АДБФП  BG 16RFOP001-1.001-0001-С01“. В тази връзка за осигуряването на безопасни условия на обучение се налага временно да бъде въведена следната организация на учебния процес:
§  От 15.09.2021 г. – в първа смяна присъствено ще се обучават учениците от VIII и IX клас, а X клас ще се обучават в първа смяна онлайн.
§  От 16.09.2021 г. – във втора смяна присъствено ще се обучават учениците от XI, а учениците от XII клас ще се обучават онлайн.
§  От 04.10.2021 г.  – в продължение на две седмици в съответните смени присъствено ще се обучават VIII, X и XII клас, а IX и XI клас ще се обучават онлайн.
Ротацията ще се осъществява на две седмици до приключването на ремонтните дейности.

Родителски срещи за учениците от VIII клас

 
Уважаеми Родители,
Във връзка с влезлите в сила от 07.09.2021 г. противоепидемични мерки, се налага родителските срещи за учениците от VIII клас да се проведат в два поредни дни (09.09.2021 г. и 10.09.2021 г.) с различен начален час.
На родителската среща за всеки клас ще се допуска само по един родител/настойник на ученик! Ученици няма да се допускат!
Срещите ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки, избягване на струпване на много хора и спазване на разстояние между участниците от 1,5 м – 2 м, по следния график:
09.09.2021 г. ще се проведе родителската среща на:
1)      VIII Ж клас – 17:30 часа
2)      VIII Е клас – 18:00 часа
3)      VIII А клас – 18:30 часа
4)      VIII Г клас – 19:00 часа
10.09.2021 г. . ще се проведе родителската среща на:
1)      VIII В клас – 18:00 часа
2)      VIII Б клас – 18:30 часа
3)      VIII Д клас – 19:00 часа
Напомняме, че всички участници в срещите трябва да бъдат с маски!
Благодарим Ви за разбирането и съдействието!
От Ръководството