Съобщения

Заявяване за изпит (НВО) по желание по чужд език и дигитални компетентности за 10. клас

УВАЖАЕМИ  УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че съгласно писмо с изх.№ РУО -О1-7500/31.03.2020 год. на РУО София-град  срокът за подаване на заявление за изпит (НВО) по желание по чужд език  и дигитални компетентности 10. клас се удължава до 10.04.2020 г.

Ако някой ученик няма възможност да попълни и разпечата заявлението си, възможно е да се препише четливо ръкописно, да се снима с телефон и да се изпрати по този начин на класния ръководител. Попълнените и сканирани заявления се подават по имейл на класните ръководители в срок до 08.04.2020 год. Класните ръководители събират заявленията, изготвят обобщен списък на учениците и желанията им за изпит на който желаят да се явят и изпращат списъка заедно с приложените заявления на РНИКТ Калина Стефанова в срок до 09.04.2020 год. Тя обобщава и предава информацията в РУО София-град на 10.04.2020 год. Промени и заявления след тази дата не могат да се правят или подават.

Бланки на заявленията може да изтеглите тук:

·         За полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас.

·         За полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии в края на X клас.

Спазването на правилата за безопасно движение по улиците и пътищата е важно

Запознайте се с актуална инструкция за съблюдаване на безопасното придвижване – м. декември 2019 г.

Скорошен и важен избор на третия и четвъртия профилиращ предмет за втория гимназиален етап

Уважаеми десетокласници,

Всички ученици във Френската гимназия с постъпването си в училището са избрали да се обучават в профил „Чужди езици“ с първи профилиращ предмет френски език и втори профилиращ предмет – другия чужд език, който изучават.

В края на 2019/2020 учебна година Ви предстои  да завършите първи гимназиален етап и да изберете третия и четвъртия профилиращ предмет за втория гимназиален етап. Предстоят Ви Национални външни оценявания. Изборът на останалите профилиращи предмети също е много важен с оглед бъдещата Ви реализация. Във връзка с въпросите, които вълнуват Вас и Вашите родители, и за да подпомогне осъществяването на този избор, ръководството на гимназията стартира информационна кампания.

Предоставяме на вниманието Ви извадки от документи, с които следва да се запознаете (пълният текст на нормативните документи можете да намерите в сайта на МОН):

1.       Писмо с № 9105-424/28.11.2019 год. на МОН.

2.       ЗПУО  – извадка.

3.       Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка.

4.       Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – извадка.

Успех в избора!

Френската гимназия е участник в Националната кампания за преодоляване на насилието

 

 

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

През учебната 2019/2020 година 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ е едно от 10 училища от София област избрани да се включат във втория етап на Националната кампания за преодоляване на насилието организирана от Сдружение за споделено учене ЕЛА, съвместно с AVONБългария. Програмата има за цел  да работи за повишаване на чувствителността и готовността за реакция на младите хора към отношения на насилие.

Участието на нашето училище в кампанията отразява важността на темата и желанието ни да работим за изграждане на положителни модели на взаимоотношения и взаимодействие между всички в училищната общност и най-вече сред учениците.

Повече за кампанията можете да видите на: www.ela-bg.eu

 

Покана – Ламартинови четения

Участниците в срещата ще имат възможност да прочетат свой поетичен, прозаичен текст или откъс от творба. Очаква се да ни гостува писателят и преводач Чавдар Ценов, който е възпитаник на Френската гимназия и е носител на редица литературни награди. Поканени са и всички любители на литературата, които могат да прочетат кратък откъс от любима творба или да съпреживеят за малко с нас магията на словото.

Учебници за учебната 2019-2020 година

Списък на учебниците предвидени за прилагане през учебната 2019-2020 година

Покана за концерт на хор BOUQUET

На 25.06.2019 г., от 19:30 ч. в зала City Mark ще се проведе последен за настоящата уч. година концерт на хора на Френската гимназия.

Заповядайте!

Грипна епидемия е обявена в София

От понеделник, 28 януари, Столичната регионална здравна инспекция обявява грипна епидемия на територията на област София-град. В тази връзка и в изпълнение на заповед №РД 09-536/25.01.2019 г. на министъра на образованието и науката е издадена заповед №810/25.01.2019 г. на директора на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Критични стойности на вредните емисии във въздуха!

Уважаеми колеги,

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че на 20.12.2018 и 21.12.2018 год. по данни на Националния институт по метеорология и хидрология на територията на София-град се очакват критични стойности на вредните емисии във въздуха над допустимите стойности.

Съгласно заповед № РД09-3946 /19.12.2018 год. на министъра на образованието и науката, родителите, чиито деца страдат от доказани хронични заболявания имат право да преценят дали децата им да посещават учебни занятия в тези два дни. Отсъствията ще се считат по уважителни причини, като родителите трябва още на 20.12.2018 да уведомят за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и по-късно да представят уведомителни писма по образец.

Директор Емилия Богданова

„Библиобус” идва във Френската гимназия

Уважаеми ученици!
На 7.11.2018г. – сряда, от 12:30 часа до 14:00 часа в двора на гимназията ще бъде разположен „Библиобус” на Столична библиотека, който предлага следните услуги:
·  компютър, свързан с мрежата на Столична библиотека и нейните ресурси
·  онлайн поръчване на книги и списания
·  заемане на книги и списания
Библиобусът разполага с над 1000 тома художествена и научно-популярна литература от български и чуждестранни автори.
От библиобуса може да се заеме една книга за срок от 20 дни и може да се върне в Столична библиотека и нейните филиали.
В този ден за Вас, учениците от 9. ФЕГ, читателските карти ще бъдат безплатни.

Препоръчани учебници за уч. 2018/2019 год.

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 год.

Важно съобщение

Уважаеми ученици и учители,

Поради възникнали технически проблеми се налага прекратяване на учебните занятия днес, вторник – 10.04.21018 г., считано от 15:30 ч.

Занятията ще бъдат подновени  утре – сряда, 11.04.2018 г., в 15.50ч.,  с учебната програма за вторник, 10.04.2018 г. – 2. и 3. блок втора смяна.

Ще бъде осигурен достъп до сградата след  15:30 ч. на 11.04.2018 г.

От ръководството