От 22.01.23 г. във Френската гимназия започва прилагането на многофакторно удостоверяване (MFA) при работа със служебните-академични акаунти с домейн feg.bg.
Наред с фактора парола за удостоверяване на самоличността на всеки на когото е предоставен акаунт от гимназията се въвежда и втори фактор. По такъв начин ще се подобри защитата на акаунтите и ще се допринесе за цялостното ефективно оползотворяване на ресурсите на  облачната платформа установена във Френската гимназия.
Тук е приложено описание обрисуващо поредността от стъпки за въвеждането на многофакторното удостоверяване от всеки разполагащ с акаунт с домейн feg.bg.
След изтичане на 14-дневен срок от обявената дата, нерегистрираните акаунти няма да са активни.
 
2 коментара
  1. Моля за съдействие, как да възстановим акаунта на сина ми?

    • Моля, нека класният ръководител да представи по установения ред данните за сина Ви.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.