Под този наслов на 26.06.2024 г. се проведе литературно четене с ученици от 10Г клас, посветено на изтъкнатия поет символист и философ Емануил Попдимитров (1885−1943). С това културно събитие се отбеляза краят на една динамична и ползотворна учебна година, а неговото послание остана като спомен за идейните търсения на твореца, но и като собствен ценностен залог.
Водещите – Тея Иванова и Ивайла Фулева – въведоха аудиторията в света на Ем. Попдимитров чрез автентичен запис рецитал на големия български актьор Любомир Кабакчиев. А техните съученици – Виктория Винклер, Ивон Дайе, Калина Боровска, Александър Костов – представиха емблематични произведения на поета от т.нар. цикъл „Женски портрети“, чрез които разкриха образа на любовта, видяна в един неоромантически план – като неизличим спомен и съкровен блян. Ивайла нанесе още смислови щрихи върху коментираните теми чрез своето изпълнение на „Кристен“, докато Тея акцентира върху апологията на родното и привързаността към корените, издържана в един модернистичен дух, чрез „Груинската река“.
Интересна част от събитието бе изложението на Вела Близнашка, подчертаващо приноса на Попдимитров за въвеждането и разпространението на идеите на френския философ Анри Бергсон в България.
Отправяйки своите поздравления към учениците, директорът на 9. ФЕГ – г-жа Емилия Богданова – направи равносметка на отминалата година и пожела проявеното усърдие и ученолюбие да продължават да бъдат техните неотменими ценностни ориентири. Г-жа Розелина Найденова – заместник-директор по учебната дейност, и г-жа Теодора Тодорова – учител по философия, напомниха на младите почитатели на изящната словесност за преимуществата на интуитивния познавателен метод (през Бергсон), чрез който може да надскочат границите на разумното в достигането до универсалното.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.