ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СТИПЕНДИИ

 

Приложение №1

Заявление-декларация за постигнати образователни резултати

Приложение №2

Заявление-декларация за подпомагане на достъпа до образование

Декларация за дохода

 

Приложение №3

Заявление-декларация за еднократна стипендия за постигнати високи резултати в различни области