·         Декларация за информираност и съгласие на ученик(-чка) на възраст над 16 години за участие в национални олимпиади
·         Декларация за информираност и съгласие на родители за участие на ученици под 16 годишна възраст в национални олимпиади

 


Декларации за съгласие за тестване на учениците в училището с цел възстановяване на присъственото обучение:
·         Декларация за съгласие за ученици до 14-годишна възраст.
·         Декларация за съгласие за ученици над 14-годишна възраст.
Демонстрация на изследването с щадящи тестове за ученици можете да видите тук.

 


·         Указания за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние.

·         Приложение 1 – Заявление до Директора на ФЕГ за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние за ученици до 14-годишна възраст.

·         Приложение 2 – Заявление до Директора на ФЕГ за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние за ученици от 14-годишна до 18-годишна възраст.

·         Приложение 3 – Заявление до Началника на РУО – София-град за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние за ученици до 14-годишна възраст.

·         Приложение 4 – Заявление до Началника на РУО – София-град за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние за ученици от 14-годишна до 18-годишна възраст.

·         Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в дневна форма от разстояние.


·         Условия за издаване на дубликати за Свидетелство за основно образование и Диплома за средно образование

·         Процедура по издаване на дубликати за Свидетелство за основно образование и Диплома за средно образование

·         Заявление за издаване на дубликат за Свидетелство за основно образование

·         Заявление за издаване на дубликат за Диплома за средно образование

 


 


Уверение за БДЖ


Служебна бележка за прогнозен успех


Декларация за съгласие за публично оповестяване


Получаване на стипендии

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СТИПЕНДИИ

 

Приложение №1

Заявление-декларация за постигнати образователни резултати

Приложение №2

Заявление-декларация за подпомагане на достъпа до образование

Декларация за дохода

 

Приложение №3

Заявление-декларация за еднократна стипендия за постигнати високи резултати в различни области


Декларация за родителско съгласие за заснимане на собственото дете в събитие на 9. ФЕГ