На вниманието на учениците от 10 клас
Скъпи ученици,
Заявлението за избор на профилиращи предмети за Втори гимназиален етап, който за вас започва от учебната 2021/2022г., може да изтеглите от тук, или да получите от канцеларията на гимназията.
Подписаното от родител заявление трябва да предадете на класния ръководител най-късно на 28.06.2021г.
Резултатите от профилирането ще бъдат обявени през електронния дневник в срок до 15.07.2021г.

На вниманието на учениците от 10 клас
Скъпи ученици,
Заявлението за отказ от окончателна оценка по предмет, формирана за Първи гимназиален етап, и полагане на изпит за промяната ѝ, може да изтеглите от тук, или да получите от канцеларията на гимназията.
Окончателна оценка се формира от годишните оценки по учебен предмет, изучаван в 8 и/или 9, и 10 клас.
Подписаното от родител заявление трябва да предадете в канцеларията на гимназията най-късно на 28.06.2021г.
Графикът за изпитите за промяна на окончателна оценка ще бъде обявен през електронния дневник в срок до 29.06.2021г.

·         Условия за издаване на дубликати за Свидетелство за основно образование и Диплома за средно образование

·         Процедура по издаване на дубликати за Свидетелство за основно образование и Диплома за средно образование

·         Заявление за издаване на дубликат за Свидетелство за основно образование

·         Заявление за издаване на дубликат за Диплома за средно образование

 


 


Уверение за БДЖ


Служебна бележка за прогнозен успех


Декларация за съгласие за публично оповестяване


Получаване на стипендии

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СТИПЕНДИИ

 

Приложение №1

Заявление-декларация за постигнати образователни резултати

Приложение №2

Заявление-декларация за подпомагане на достъпа до образование

Декларация за дохода

 

Приложение №3

Заявление-декларация за еднократна стипендия за постигнати високи резултати в различни области


Декларация за родителско съгласие за заснимане на собственото дете в събитие на 9. ФЕГ