Документи


Заявление за избор на профилиращи предмети


·         Условия за издаване на дубликати за Свидетелство за основно образование и Диплома за средно образование

·         Процедура по издаване на дубликати за Свидетелство за основно образование и Диплома за средно образование

·         Заявление за издаване на дубликат за Свидетелство за основно образование

·         Заявление за издаване на дубликат за Диплома за средно образование

 


 


Уверение за БДЖ


Служебна бележка за прогнозен успех


 

Получаване на стипендии

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СТИПЕНДИИ

Заявление-декларация

Приложение №1

м чл.4, ал.1 от Правилата за стипендии – 2018

Приложение №2

към чл.5, ал.1, т.1 от Правилата за стипендии – 2018

Приложение №3

към чл.5, ал.1, т.2 от Правилата за стипендии – 2018


Декларация за съгласие за публично оповестяване


Декларация за родителско съгласие за заснимане на собственото дете в събитие на 9. ФЕГ