·         Учебен план за VIII А клас
·         Учебен план за VIII Б клас
·         Учебен план за VIII В клас
·         Учебен план за VIII Г клас
·         Учебен план за VIII Д клас
·         Учебен план за VIII Е клас
·         Учебен план за VIII Ж клас
·         Учебен план за VIII З клас