Декларация за родителско съгласие за използване на лични данни

Декларация за информираност и съгласие на ученик (навършил 16-годишна възраст) за участие в олимпиада (състезание)
Декларация за информираност и съгласие на родител на ученик (под 16-годишна възраст) за участие в олимпиада (състезание)

Декларация за родителско съгласие за заснимане на собственото дете в събитие на 9. ФЕГ