9. ФЕГ Ученически съвет 2022-2023 учебна година

Председатели на УС: Изабела Фотилас 11д, Миа Георгиева 11г, Константин Гергинов 11г, Никола Тодоров 11а
Зам. председатели на УС: Александра Христова 11е, Габриела Маринова 10г
Отговорници по випуск:
8-ми клас
Ива Андонова 8е, Виктор Тодоров 8ж
9-ти клас
Симона Вълкова 9б, Цветелина Минева 9в
10-ти клас
Ния Рашева 10в, Ивайло Трифонов 10г, Дарина Данчева 10ж
11-ти клас
Николета Бачева 11а, Ивана Спасова 11ж
12-ти клас
Валерия Тодорова 12е, София Асенова 12ж

9. ФЕГ – Ученически съвет 2021-2022 учебна година

Председател на УС: Ноа Мохамед Али Буазра 12е
Зам. председатели на УС: Изабела Фотилас 10д, Александра Христова 10е
Отговорници по випуск:
8-ми клас
Симона Вълкова 8б, Цветелина Минева 8в
9-ти клас
Габриела Маринова 9г, Дарина Данчева 9ж
10-ти клас
Миа Георгиева 10г, Константин Гергинов 11г
11-ти клас
Александра Ангелова11д, Валерия Тодорова 11е, София Асенова 11ж
12-ти клас
Кристиян Бориславов Борисов 12г

Ученически съвет към 9. ФЕГ – 2020/2021 уч. година

Председател – Ноа Буазра 11е
Заместник председател – София Асенова 10ж
Протоколчик – Габриела Маринова 8г
Касиер – Владимир Железаров 8а и Изабела Фотилас 9д
Отговорници по випуск:
8 клас –  Ивайло Михайлов 8г и Красимир Лаков 8е
9 клас – Миа Георгиева 9г и Константин Гергинов 9г
10 клас – Андреа Милушева 10а и Антоан Исса 10а
11 клас – Паола Цанкова 11е
12 клас – Александър Диманачки 12е
Членове:
1.    Мартин Ангелов – 8а 
2.    Биляна Петрова – 8г 
3.    Елена-Стефани Дончева – 8д 
4.    Ясен Терзиев – 8д  
5.    Красимир Лаков – 8е
6.    Кристина Георгиева – 8ж 
7.    Томи Попов – 8ж 
8.    Дарина Георгиева – 9а
9.    Николета Бачева – 9а 
10.  Иван Каймаканов – 9д
11.  Александра Христова – 9е
12.  Ивана Спасова – 9ж
13.  Петър Цонев – 10д 
14.  Александра Череш – 10ж
15.  Мария Фенерска – 11ж  
16.  Венета Павлова – 12д
17.  Калина Михайловска – 12б   

Списък на учениците, които са в ученическия съвет 2019/2020 г.

Председател – Дейвид Караиванов 11г
Заместник председател – Кристина Сиренарска 11б
Заместник председател – Виктория Масларска
Протоколчик – Дарина Георгиева 8а
Касиер – Александра Панова
Отговорници по випуск:
8 клас – Александра Христова 8е
9 клас – Марина Калчева 9б
10 клас – Ноа Буазра 10е
11 клас – Александър Владимиров 11в
12 клас – Георги Маджаров 12а
Ученици към съвета:
Дарина Георгиева 8а
Никола Тодоров 8а
Александра Панова 8б
Наталия Добрева 8б
Пламен Младенов 8в
Александър Люцканов 8г
Виктор Алексиев 8г
Изабела Фотилас 8д
Иван Каймаканов 8д
Александра Христова 8е
Виктория Танева 8ж
Ивана Спасова 8ж
Любомира Йорданова 9б
Марина Калчева 9б
Константин Страшников 9д
Вероника Стефанова 10а
Никол Илиева 10д
Ноа Буазра 10е
Мария Фенерска 10ж
Виктория Масларска 11а
Явор Цаков 11а
Кристина Сиренарска 11б
Александър Владимиров 11в
Дейвид Караиванов 11г
Георги Маджаров 12а

Списък на учениците от ученическия съвет към 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ за учебната 2017-2018 година

Председатели:

o   Инна Миланова

o   Кристиян Динев

o   Силви Георгиева

Протоколчик:

o   Марта Ценева

Касиер:

o   Алисия Симеонова

Отговорници по класове:

o   Петър Филипов         8 клас

o   Дара Бобева            9 клас

o   Силви Георгиева     10 клас

o   Мартин Танев          11 клас

o   Кристиян Динев       12 клас

Членове:

o   Ивайла Манолова  

o   Петър Филипов  

o   Никол Илиева  

o   Катерина Иванова 8е

o   Кристина Терзиева 8ж

o   Виктория Масларска 

o   Мария Пеловска  

o   Дейвид Караиванов  

o   Лиана Добриянова  9д

o   Александър Диманачки  

o   Дара Бобева  9ж

o   Кристиян Славчев  

o   Данина Господинова   10а

o   Никол Керимова   10б

o   Габриела Ценкова  10в

o   Ирис Карпе   10г

o   Марио Николов    10д

o   Силви Георгиева    10д

o   Алисия Симеонова  10ж

o   Борис Спасов  11а

o   Габриела Ангелова   11а

o   Робърт Христов  11а

o   Маглена Гуркова  11б

o   Симеон Константинов  11б

o   Мартин Танев   11в

o   Инна Миланова   11г

o   Марта Ценева  11е

o   Кристиян Динев  12в

Ученически съвет в 9-та ФЕГ„Алфонс дьо Ламартин“ – 2016/2017

1.      Александра Антонова 12е

2.       Белла Марашева 11ж

3.       Борис Спасов 10а

4.       Габриела Ценкова 9в

5.       Дарина Сарафова 11г – председател

6.       Инна Миланова 10г

7.       Йоана Дотина 11д

8.       Кристиян Динев 11в

9.       Лина Добрева 9в

10.  Лора Жекова 10а

11.  Лора Цветкова 11а – зам. председател

12.  Марио Николов 9д

13.  Мина Щиркова 10д

14.  Моника Александрова 9в

15.  Никола Малинов 10а  

16.  Росен Костадинов 12в

17.  Саша Малинова 11в – зам. председател

18.  Силви Георгиева 9д

19.  Симона Симеонова 11е – касиер-протоколист

20.  Теодора Мирянова 11е

Футболен турнир – 2016 г.

Споделяме снимки от тазгодишния футболен турнир, организиран от Ученическия съвет на 9. ФЕГ. Това бе наша инициатива, която осъществихме с цел да допринесем за усъвършенстване на цялостната атмосфера в училището. Идеята бе да се получи доближаване между малки и големи в гимназията. Чрез спортни изяви ние постигаме единство между нас учениците и за пореден път показахме, че заедно можем повече. Фотографиите са на Марта Москова от 10а клас.

Ученически съвет в 9-та ФЕГ„Алфонс дьо Ламартин“ 2015/2016

Управителен съвет:

Росен Костадинов 11г

Лора Цветкова 10а

Мина-Невена Колева 11а

Протоколчик:

Лора Цветкова 10а

Касиер:

Яна Стоянова 10а

Модератор:

Росен Костадинов 11д

Отговорник на XII клас:

Георги Буров 12ж

Екип отговорници на ХI клас:

Елица Фотева 11в

Дариана Атанасова 11в

Екип отговорници на Х клас:

Яна Стоянова 10а

Теодора Мириянова 10е

отговорник на IХ клас:

Мина Щиркова 9д

Отговорник на VIII:

Габриела Ценкова 8е

Ученически съвет в 9-та ФЕГ„Алфонс дьо Ламартин“ 2014/2015

Управителен съвет:

Георги Буров 11ж

Лора Цветкова 9а

Яна Стоянова 9а

Протоколчик:

Лора Цветкова 9а

Касиер:

Лидия Кабатлийска 10д

Модератор:

Ивайло Широкански 11б

Екип отговорници на XII клас:

Богдан Петков 12ж

Димитър Арсов 12г

Екип отговорници на ХI клас:

Ивайло Широкански 11б

Симеон Тотков 11ж

Екип отговорници на Х клас:

Преслава Тодорова 10в

Мина-Невена Колева 10а

Екип отговорници на IХ клас:

Саша Миланова 9в

Теодора Мириянова 9е

Отговорник на VIII:

Мина Щиркова 8д