Председатели:

o   Инна Миланова

o   Кристиян Динев

o   Силви Георгиева

Протоколчик:

o   Марта Ценева

Касиер:

o   Алисия Симеонова

Отговорници по класове:

o   Петър Филипов         8 клас

o   Дара Бобева            9 клас

o   Силви Георгиева     10 клас

o   Мартин Танев          11 клас

o   Кристиян Динев       12 клас

Членове:

o   Ивайла Манолова  

o   Петър Филипов  

o   Никол Илиева  

o   Катерина Иванова 8е

o   Кристина Терзиева 8ж

o   Виктория Масларска 

o   Мария Пеловска  

o   Дейвид Караиванов  

o   Лиана Добриянова  9д

o   Александър Диманачки  

o   Дара Бобева  9ж

o   Кристиян Славчев  

o   Данина Господинова   10а

o   Никол Керимова   10б

o   Габриела Ценкова  10в

o   Ирис Карпе   10г

o   Марио Николов    10д

o   Силви Георгиева    10д

o   Алисия Симеонова  10ж

o   Борис Спасов  11а

o   Габриела Ангелова   11а

o   Робърт Христов  11а

o   Маглена Гуркова  11б

o   Симеон Константинов  11б

o   Мартин Танев   11в

o   Инна Миланова   11г

o   Марта Ценева  11е

o   Кристиян Динев  12в

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.