Прием

 


 

Ø  Формуляри за Заявление за записване на ученик и Родителска декларация

Ø  Формуляр за Заявление за участие в четвърти етап на класиране

Ø  Покана за първоначална родителска среща

 


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:


 

Заповед №1494 /26.07.2018 год. на директора на 9. ФЕГ относно определяне на комисия за IV етап по приемане и записване на ученици в VIII клас за 2018/2019 учебна година.


 

Заповед № 1052/17.04.2018 г. на директора на 9. ФЕГ относно определяне на дейностите по приема на ученици в VIII клас на учебната 2018/2019 година


 

Заповед № 1120 / 19.07.2017 г.на директора на 9. ФЕГ относно организацията на дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас за учебната 2017/2018 година.


 

Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г. за изменение на Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година ( за 9. ФЕГ се отнася само частта за завършен VII клас ).


 

Рамков учебен план,

съгласно чл. 12ал.1 от Наредба №4/2015 за учебния план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“

 

Образователна степен: Среда

 

I Гимназиален етап

II Гимназиален етап

 

 

Класове

Общо

Класове

Общо

Общо

 

VIII

IX

X

VIII-X

XI

XII

XI-XII

VIII-XII

Учебни седмици

36

36

36

 

36

31

 

 

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

 

 

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

144

108

108

360

108

93

201

561

Чужд език – Френски език

648

144

72

864

72

62

134

998

Чужд език – Английски/Испански.Немски

 

72

72

144

72

62

134

278

Математика

108

108

72

288

72

62

134

422

Информационни технологии

36

36

18

90

 

 

 

90

История и цивилизация

 

144

126

270

 

 

 

270

География и икономика

 

72

90

162

 

 

 

162

Философия

36

36

72

144

 

 

 

144

Гражданско общество

 

 

 

 

36

31

67

67

Биология и здравно опазване

 

90

72

162

 

 

 

162

Физика и астрономия

 

90

72

162

 

 

 

162

Химия и опазване на околната среда

 

90

72

162

 

 

 

162

Музика

18

18

18

54

 

 

 

54

Изобразително изкуство

18

18

18

54

 

 

 

54

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

216

72

62

134

350

Общо за раздел А

1080

1098

954

3132

432

372

804

3936

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ годишен брой часове за раздел Б

72

54

198

324

720

620

1340

1664

Общо за раздел А+ раздел Б

1152

1152

1152

3456

1152

992

2144

5600

Раздел В – факултативни учебни часове

Максимален годишен брой часове за раздел В

144

144

144

432

144

124

268

700

Общо за раздел А+ раздел Б+ раздел В

1296

1296

1296

3888

1296

1116

2412

6300