ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

РУО, София-град – Прием в VIII клас – учебна 2022/23 година 

  

МОН – Единна информационна система за изпити и прием