·         Заповед за определяне на училищна комисия по приемане и записване на ученици в VIII клас за 2021/2022 уч. година

·         Заявление за записване на ученик в дневна форма на обучение в 9-та ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин”

·         Декларация за съгласие за използване на лични данни

·         Заявление за изучаване на спортни игри

·         Декларация за съгласие за участие в НП „Ученически олимпиади и състезания“

·         Заявление за изтегляне на оригинални документи

·         Уведомително писмо за първа родителска среща

 


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

РУО, София-град – Прием в VIII клас – учебна 2021/22 година