Прием

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ

НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ПРЕЗ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ    5 години                                                Дневна форма

Забележка:
1)      ФЕИ  – Френски език, интензивно изучaванe
2)      Образуване на състезателния бал:
§  Оценка от НВО (БЕЛ) – в точки, удвоена;
§  Оценка от НВО (Мат) – в точки, удвоена;
§  Оценка от свидетелство за основно образование по БЕЛ – в точки;
§  Оценка от свидетелство за основно образование по Математика – в точки.

 


 

 


 

 


УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VIII КЛАС – 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА,
съгласно чл. 12 ал.1 от Наредба №4/2015 за учебния план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“

ОБЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ: На учениците в VIII клас се предлагат:
1.      Спортни игри за спортни дейности на открито – 1 час седмично/36 часа годишно
2.      ФУЧ:    Хор – 2 часа седмично / 72 часа годишно  или  
  Живопис – графика с 2 часа седмично / 72 часа годишно
Емилия Богданова-Иванова
Директор на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“

 

 


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ: