Прием

Ø  Съобщение за свободни места за класиране на ученици в VIII клас след изтегляне на документи на записани ученици (към 26-ти август)
Ø  Съобщение за свободни места за класиране на ученици в VIII клас след изтегляне на документи на записани ученици
Ø  Съобщение за резултати от V класиране за прием в VIII клас
Ø  Съобщение за свободни места след приключване на IV етап за класиране на ученици в VIII клас
Ø  Съобщение за приключило класиране и прием на ученици в VIII клас, за учебната 2019/2020 година
Ø  Съобщение за прием на ученици в VIII клас, за учебната 2019/2020 година – IV етап за класиране

 


 

Ø  Заповед № 1545 / 28.06.2019 год. на директора на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ за определяне на графика на дейностите в 9.ФЕГ по приема на ученици в VIII клас за 2019/2020 учебна година, състава на училищната комисия по приемане и записване на ученици в VIII клас и задълженията за работа на комисията.

ØЗаявление за записване на ученик в дневна форма на обучение в 9. ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин”.

Ø  Заявление за изучаване на ИУЧ по френски език (задължително) и ФУЧ.

Ø  Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни.

Ø  Заявление за изтегляне на  документите.

Ø  Уведомително писмо за първа родителска среща.

Ø  Декларация за съгласие за участие в олимпиади.

 


 

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ

НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ПРЕЗ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Профил „Чужди езици“

КОД

Брой ученици, приети на квотен принцип

(50% момчета, 50% момичета)

1

Френски език, Английски език    (ФЕ, АЕ)

0091

78

(39, 39)

2

Френски език, Испански език      (ФЕ, ИЕ)

0092

78

(39, 39)

3

Френски език, Немски език

(ФЕ, НЕ)

0093

26

(13, 13)

 


 

Училищен учебен план за VIII клас на 2019/2020 учебна година,

съгласно чл. 12 ал.1 от Наредба №4/2015 за учебния план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“

 

Образователна степен: Средна

I Гимназиален етап

II Гимназиален етап

 

 

Класове

Общо

Класове

Общо

Общо

VIII

IX

X

VIII-X

XI

XII

XI-XII

VIII-XII

Учебни седмици

36

36

36

 

36

31

 

 

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

 

 

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

144

108

108

360

108

93

201

561

Чужд език – Френски език

648

144

72

864

72

62

134

998

Чужд език – Английски/Испански.Немски

 

72

72

144

72

62

134

278

Математика

108

108

72

288

72

62

134

422

Информационни технологии

36

36

18

90

 

 

 

90

История и цивилизация

 

144

126

270

 

 

 

270

География и икономика

 

72

90

162

 

 

 

162

Философия

36

36

72

144

 

 

 

144

Гражданско общество

 

 

 

 

36

31

67

67

Биология и здравно опазване

 

90

72

162

 

 

 

162

Физика и астрономия

 

90

72

162

 

 

 

162

Химия и опазване на околната среда

 

90

72

162

 

 

 

162

Музика

18

18

18

54

 

 

 

54

Изобразително изкуство

18

18

18

54

 

 

 

54

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

216

72

62

134

350

Общо за раздел А

1080

1098

954

3132

432

372

804

3936

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ год. брой часове за раздел Б

72

54

198

324

720

620

1340

1664

Френски език

72

 

 

 

 

 

 

 

Общо за раздел А + раздел Б

1152

1152

1152

3456

1152

992

2144

5600

Раздел В – факултативни учебни часове

Максимален год. брой часове за раздел В

144

144

144

432

144

124

268

700

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1296

1296

1296

3888

1296

1116

2412

6300

 ОБЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ: На учениците се предлагат следните ФУЧ в VIII клас:1. ХОР с 2 часа седмично / 72 часа годишно  2. Живопис и графика с 2 часа седмично / 72 часа годишно.

Директор:

(п) Емилия Богданова-Иванова


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ: