На 04.08.2021 се проведе четвърто класиране за свободно място за момиче в паралелка с френски език и английски език и свободно място за момче в паралелка с френски език и испански език. Класирането е в приложените таблици. Записването на класираните кандидати в гимназията е на 05.08.2021 год.

·         Класиране на учениците, подали документи за участие в IV-то класиране, в паралелка: ФЕ ИНТЕНЗИВНО АЕ, МОМИЧЕ.

·         Класиране на учениците, подали документи за участие в IV-то класиране, в паралелка: ФЕ ИНТЕНЗИВНО ИЕ, МОМЧЕ.


  


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

РУО, София-град – Прием в VIII клас – учебна 2021/22 година