Зрелостници

Заповед №17/17.09.2018 г. за определяне на график за дейностите по приключване на учебната 2018/2019година, подготовка и провеждане на ДЗИ и изготвяне на дипломи за средно образование.


Указания за класните ръководители на 12 клас относно организацията и приключването на 2018/2019 уч. година.