Зрелостници

Уважаеми ученици,

В периода 13.06.2018 год. – 15.06.2018 год. от 09:30 до 16:00 часа може да се запознаете с писмените си работи от ДЗИ сесия май-юни 2018 год. в стая 41А при РНИКТ Калина Стефанова.


Заповед № РД09-705/18.04.2018 г. на Министъра на образованието и науката за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година 

Заповед № 76/03.10.2017 г. на Директора на 9. ФЕГ за определяща графика за дейностите по приключване на учебната 2017/2018 година, подготовка  и провеждане на ДЗИ и изготвяне на дипломи за средно образован