Здравноосигурителните задължения на завършващите средно образование ученици
Абитуриентите плащат сами здравните си вноски от началото на м.юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет.
Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката и риск от неспазване на здравноосигурителните задължения на завършващите средно образование ученици, НАП предоставя информационни материали по темата.
·      Разяснение (видео-запис) за здравните осигуровки на абитуриентите.
·      Писмо на НАП за здравноосигурителните задължения на абитуриентите.