Заповед № 644 / 13.05.2020 г. за определяне на график за дейностите по приключване на учебната 2019/2020 година, подготовка и провеждане на ДЗИ и изготвяне на дипломи за средно образование.


Указания за класните ръководители на 12-ти клас относно организацията и приключването на 2019/2020 уч. година.



 

Бърза и срочна служебна информация за приемането на студенти в СУ „Св. Климент Охридски“ през учебната 2020-2021 година:

·         Писмо от СУ „Св. Климент Охридски“ до Министерство на образованието и науката.

·         Писмо от Министерство на образованието и науката до Районното управление по образованието – София.

·         Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал.

·         Писмо от Районното управление по образованието – София до директорите на гимназиите.