Няма свободни места в паралелките от 9 до 12 клас.

За 8 клас се провежда държавен план-прием.