ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ
Задължителни документи:
1.    Заявление за записване в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ в VIII клас през учебната 2023/2024 година по образец.
2.    Оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО.
3.    Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни – в два екземпляра, попълнена от името на всеки от родителите/настойниците.
4.    Заявление за изучаване на спортни дейности /ИУЧ /ФУЧ.
Документи по избор:
1.    Декларация за съгласие за участие в НП „Ученически олимпиади и състезания“.
* Това са допълнителни 2 часа по френски език, за подготовка на ученици за явяване на състезания и олимпиади. Те не са със задължителен характер, но веднъж пожелани не могат да бъда преустановени по време на учебната година.
Други документи:
1.    Заявление за изтегляне на оригинални документи.
2.    Заявление за записване на ученик в IX-XII клас.
3.    Заявление за участие във втори етап на класиране.