Финанси – 2018 г.

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

за изпълнение на Бюджета към 31.12.2018 г.

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСЛКА

за Бюджета на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин” за 2018 г.

БЮДЖЕТ

на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин” за 2018 г.