Резултати от допълнително класиране за свободни места след IV етап на класиране за прием в VIII клас през учебната 2022-2023 година (преглед от тук)

 
Уважаеми кандидат – гимназисти,
Уважаеми родители,
В 9.ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ има свободни места след IV етап на класиране за прием в VIII клас, както следва:
·       Профил Чужди езици – ФЕ интензивно, АЕ – 1 място за момче;
·       Профил Чужди езици – ФЕ интензивно, ИЕ – 1 място за момиче;
·       Профил Чужди езици – ФЕ интензивно, НЕ – 1 място за момче.
Съгласно заповед № 1028/10.08.22г. на Директора на Гимназията, класирането и записването на ученици за обявените свободни места, ще се организира съгласно приложения график:
11.08.2022 год. – от 9:30 часа до 13:00 часа – прием на документи за участие в класиране: оригинал на свидетелство за завършено основно образование и заявление по образец.
11.08.2022 год. – от 14:00 часа до 17:00 часа – записване на класираните и приети ученици (необходими документи – заявление за записване по образец от сайта на гимназията, декларация за лични данни).
 

Резултати от IV класиране за прием в VIII клас през учебната 2022-2023 година (преглед от тук)

 
Уважаеми кандидат-гимназисти,
Уважаеми родители,
В 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ има свободни места за IV етап на класиране за прием в VIII клас, както следва:
·       Профил Чужди езици – ФЕ интензивно, АЕ – 3 места за момичета
·       Профил Чужди езици – ФЕ интензивно, ИЕ – 1 място за момчета

 

Уважаеми родители,
Уважаеми ученици,
Записването на учениците в VIII клас в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ за учебната 2022/2023 година в IV етап на класиране (провежда се само при наличие на свободни места), ще се осъществява както е отбелязано: 

 
Уважаеми родители,
Уважаеми ученици,
Записване на ученици в VIII клас в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ за учебната 2022/2023 година в паралелки с профил „чужди езици“ се осъществява при следните изисквания:
1)    завършено основно образование;
2)    успешно положени изпити от НВО след VII клас по Български език и литература и Математика.
Образуването на бала за паралелките се осъществява като сбор от умножената по две оценка по БЕЛ от НВО след VII клас + умножената по две оценка по МАТ от НВО след VII клас + оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование + оценката по МАТ от свидетелството за основно образование.

* Попълване на незаетите места след III етап на класиране става в периода от 4 до 5 август 2022 г. и поотделно за всяко освободено място в периода до 10 септември 2022 г. (очаквайте допълнителна информация)
ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ
Задължителни документи:
1)    Заявление за записване във 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ в VIII клас през учебната 2022/2023 година по образец.
2)    Оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО.
3)    Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни – попълнена от името на двамата родители/настойници.
4)    Заявление за изучаване на спортни дейности / ИУЧ / ФУЧ.
Документи по избор:
1)    Декларация за съгласие за участие в НП „Ученически олимпиади и състезания“.
* Това са допълнителни 2 часа по френски език, за подготовка на ученици за явяване на състезания и олимпиади. Те не са със задължителен характер, но веднъж пожелани не могат да бъда преустановени по време на учебната година.
Други документи:
1)    Заявление за изтегляне на оригинални документи.
2)   
Уведомително писмо за първа родителска среща.

Формуляри за всички документи могат да се изтеглят от страницата „Прием“ на сайта на ФЕГ.
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Първи етап на класиране и участие във втори етап на класиране
Първи етап на класиране за кандидатите приключва със записване на класираните ученици или с подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. (изтегли)
ВАЖНО! В заявлението за участие във втори етап на класиране желанията не могат да се пренареждат. Учениците запазват мястото си от първи етап на класиране, ако при втория етап не се класират на по-предно желание.
Участие в трети етап на класиране
Кандидатите подават ново заявление за участие в трети етап на класиране, като желанията могат да се пренаредят, а документите за записване са същите, както при първо класиране. Заявленията за участие в трети етап на класиране се подават по реда на подаване на заявленията за участие в първо класиране.
Участие в попълване на незаетите места след трети етап на класиране
Очаквайте допълнително информация, след трети етап на записване.