ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 

·         Груди Марков Петков

·         Д-р инж. Мая Нешкова Нинова

·         Иван Димитров Петров

·         Маргарита Пламенова Кънчева

·         Светлана Иванова Стойкова 

·         Гергана Игнатова Кепева 

·         Инж. Валери Василев Манолов, заместник-кмет на района определен със заповед №РСЦ 16-ОД09-243/18.10.2016 г. на кмета на район “Средец” Мария Ачкова