Le lycée « Alphonse de Lamartine » est le plus grand centre d’examen de DELF scolaire en Bulgarie, vu le nombre important de ses élèves et des candidats. La certification est introduite en 2007 par une Convention signée entre le Ministère de l’éducation et de la science bulgare et l’Institut français de Sofia et est renouvelée tous les trois ans.

Tous les professeurs de français du lycée sont des correcteurs/examinateurs habilités  par le CIEP, ce qui une garantie pour le haut niveau de l’enseignement de la langue.

Le nombre total des élèves inscrits aux épreuves du DELF A2, B1 et B2 dans le centre d’examen du lycée Lamartine de 2007 à  2020 est  presque 5500 candidats.

 

ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР DELF SCOLAIRE
9. ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ
„АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”
Френска диплома за френски език

DELF е диплома, издавана от френското Министерство на националното образование. Училищният DELF, вариант на общия DELF, се провежда под ръководството на Националната комисия за DELF и DАLF, със седалище в Международния център за педагогически науки в Севр (CIEP). CIEP съставя изпитите и издава дипломите. Тези дипломи са международно признати и нямат давност. Те удостоверяват нивото на владеене на френски език от чуждестранни кандидати.

Изпити

Училищният DELF се състои от 4 независими един от друг изпита, които съответстват на първите 4 нива (А1, А2, В1, В2) от Общата европейска езикова рамка.

9-та ФЕГ „Ламартин”, както и останалите центрове за DELF за ученици провеждат една изпитна сесия за година – през м. февруари.

На изпит DELF нива A1, А2, В1 и В2 могат до се явяват желаещи ученици от всички гимназии, независимо дали френският език е техният първи или втори чужд език в училище.

Нивото А1 е най-подходящо за ученици от 8 клас с първи чужд език френски и за ученици с френски като втори чужд език.

Нивото А2 е най-подходящо за ученици от 9 клас с първи чужд език френски и за ученици с френски като втори чужд език.

Нивото В1 е най-подходящо за ученици от 10 клас с първи чужд език френски и за ученици с френски като втори чужд език, но с много добро ниво.

Нивото В2 е най-подходящо за ученици от 11 и 12 клас с първи чужд език френски.

Примерните материали може да намерите в сайта на ciep.fr в рубриката Tests et diplomes – exemples d’epreuves.

В България

Въвеждането на DELF за ученици в България е определено в споразумение, подписано от българското Министерство на образованието, науката и младежта и от Центъра за култура и сътрудничество – Френски институт в София. Първото такова споразумение е подписано на 12.07.2006 г. и се отнася за изпитните сесии 2007, 2008 и 2009 г., а всяко следващо – се подновява на 3 години.

Двустранното споразумение е документът, с който се определят изпитните центрове да провеждане на DELF за ученици. Самият факт, че дадено училище е определено да стане такъв център, го натоварва с голяма отговорност, като същевременно му се присъжда доверие и знак за неоспоримо качество.

Изпитен център 9-та ФЕГ „А.дьо Ламартин”

9-та Френска езикова гимназия е най-големият изпитен център в България. В него се явяват кандидатите ог София-град, София-област, Благоевград, Перник, Правец, Плевен, Кюстендил, Монтана, Видин, Враца. Досега около 5500 кандидати са държали изпита си в гимназията.

Всички преподаватели по френски език от гимназията са минали специално обучение за проверители на писмен и устен изпит. Това обучение се осъществява от френски специалисти от CIEP и се подновява на всеки три години.

Директорът на училището и директорът на изпитния център съгласуват с Училищното настоятелство събирането и управлението на финансовите средства в пълно съответствие с изискванията и клаузите на двустранното споразумение. Четирите изпитни центъра за DELF за ученици в присъствието на представители на МОН и на Френския институт съгласуват финансовите условия и графика на дейностите.

Желаем успех и високи резултати на всички кандидати!

 

СЕСИЯ ЮНИ 2021

ЗАПИСВАНЕ

 

От 10.05.2021 г. до 17.05.2021 г. от 11:00 до 16:00 часа

9 Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“,

бул. „Патриарх Евтимий“ 35, София, етаж 4, десен коридор, стая 40А

 

При записване е необходимо:

1.      Лична карта

2.      Попълнен формуляр за записване и указания за изпит  (изтеглени от тук) 

3.      Номер на кандидат, ако вече сте се явявали на изпит DELF

4.   Такса 90 лв.

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

 

A1, А2 писмен изпит – 25.06.2021 г.,  (продължителност 1:40 ч.)
В1 писмен изпит – 26.06.2021 г., 10:30 ч. (продължителност 1:45 ч.)
В2 писмен изпит – 26.06.2021 г., 14:00 ч. (продължителност 2:30 ч.)
A1, A2, B1, B2 устен изпит – 19.06.2021 г. , 20.06.2021 г., 27.06.2021 г. 
 
Начален час за писмен изпит А1 и А2 ще бъде обявен допълнително.
Датите за устен изпит подлежат на промяна, определят се автоматично, не по желание на кандидата.
До края на месец ЮНИ всеки ученик трябва лично да получи своя „Convocation” от учителя си по френски или по ел. поща, указващ за всеки индивидуално залата за писмения изпит и датата, часа и залата за устния.
Проверете във вашия Convocation верността на вашето име и фамилия, дата и място на раждане.
Ако в  «Convocation» се установи грешка в изписване на имената, месторождението или датата на раждане  сигнализирайте незабавно в Изпитния център на тел:
0889 26 60 68 – Галина Бечева
0888 46 69 86 –  Калина Стефанова
или на ел. поща delf_2008@abv.bg
не забравяйте да съобщите и идентификационния си номер /Numero du candidat/
Корекция на лични данни след 27.06.2021 година няма да бъде възможна.
ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ
Явяването на писмен и устен изпит става с лична карта, Convocation и син химикал.
Учениците се явяват 30 минути преди началото на писмения изпит за заемане на указаните в Convocation зали и места и 5 минути преди началото на устния изпит в зала за подготовка като изчакват повикването на квестора:
44 зала за изпит A1 или А2 устен;
33 зала за изпит В1 или В2 устен.
 
След започването на писмения изпит в указаното време, ученици не се допускат в залите! (независимо от причините за закъснение).
При неявяване на устен изпит 5 минути преди указаното в Convocation време, ученикът губи право за явяване!
 
След приключването на изпита напускат сградата на гимназията.
Не вдигат шум и не пречат на провеждането на изпита, в противен случай ще бъдат отстранени.