Председател – Дейвид Караиванов 11г
Заместник председател – Кристина Сиренарска 11б
Заместник председател – Виктория Масларска
Протоколчик – Дарина Георгиева 8а
Касиер – Александра Панова
Отговорници по випуск:
8 клас – Александра Христова 8е
9 клас – Марина Калчева 9б
10 клас – Ноа Буазра 10е
11 клас – Александър Владимиров 11в
12 клас – Георги Маджаров 12а
Ученици към съвета:
Дарина Георгиева 8а
Никола Тодоров 8а
Александра Панова 8б
Наталия Добрева 8б
Пламен Младенов 8в
Александър Люцканов 8г
Виктор Алексиев 8г
Изабела Фотилас 8д
Иван Каймаканов 8д
Александра Христова 8е
Виктория Танева 8ж
Ивана Спасова 8ж
Любомира Йорданова 9б
Марина Калчева 9б
Константин Страшников 9д
Вероника Стефанова 10а
Никол Илиева 10д
Ноа Буазра 10е
Мария Фенерска 10ж
Виктория Масларска 11а
Явор Цаков 11а
Кристина Сиренарска 11б
Александър Владимиров 11в
Дейвид Караиванов 11г
Георги Маджаров 12а

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.