Изява на председателите на Ученическия съвет на 9. ФЕГ