1.      Александра Антонова 12е

2.       Белла Марашева 11ж

3.       Борис Спасов 10а

4.       Габриела Ценкова 9в

5.       Дарина Сарафова 11г – председател

6.       Инна Миланова 10г

7.       Йоана Дотина 11д

8.       Кристиян Динев 11в

9.       Лина Добрева 9в

10.  Лора Жекова 10а

11.  Лора Цветкова 11а – зам. председател

12.  Марио Николов 9д

13.  Мина Щиркова 10д

14.  Моника Александрова 9в

15.  Никола Малинов 10а  

16.  Росен Костадинов 12в

17.  Саша Малинова 11в – зам. председател

18.  Силви Георгиева 9д

19.  Симона Симеонова 11е – касиер-протоколист

20.  Теодора Мирянова 11е

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.