Важно, за всички родители на ученици, записани в осми клас за учебната 2021-2022 г. !!!

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в осми клас на държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и настойник/ попечител, който отглежда това дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на следните документи:

1.       Заявление-декларация. То може да бъде получено лично в Дирекция Социално подпомагане (ДСП) или изтеглено от официалната интернет страница на Агенцията за социално подпомагане на следния линк: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti   както и от сайта на Системата за сигурно електронно връчване;

2.      Удостоверение, че детето е записано в гимназията – издава се в канцеларията на гимназията.

3.      Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител, ако е приложимо.

Заявлението се подава след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15.10.2021 год. То може да бъде подадено в ДСП по настоящия адрес на семейството по един от следните начини:

ü  лично, като към заявлението се прилага лична карта за справка;

ü  чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението следва да е в оригинал;

ü  чрез Системата за сигурно електронно връчване с Персонален идентификационен код на НОИ или квалифициран електронен подпис;

ü  на електронен адрес: ao@asp.government.bg без електронен подпис

Помощта се отпуска на две части. Първата половина – 150 лв. се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането и, а втората половина – 150 лв. – в началото на втори учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. Отпуснатата помощ подлежи на връщане, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Средствата се възстановяват и в случай, когато ученикът не продължи образованието си през втория учебен срок до завършване на осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.

 

 

 

Oлимпиада по френски език – национален кръг
(учебна 2020/2021 година)

Националният кръг на олимпиадата по френски език за учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас от област София-град ще се проведе на 14.03.2021 г. (неделя) от 09.00 ч. в 9.ФЕГ „А. дьо Ламартин“.
Всички класирани ученици следва да се явят от 08.20ч. до 08.40ч., като ще бъдат допускани в сградата на училището срещу документ за самоличност със снимка (лична карта, ученическа  карта или друг документ със снимка) при спазване на противоепидемичните мерки и избягване на струпване на ученици.
Разпределението по стаи ще бъде изложено на партерния етаж и ще може да се види непосредствено след влизане в гимназията.
Продължителност за всички възрастови групи: 4 (четири) астрономически часа.
Националният кръг на олимпиадата е анонимен!
 

Oлимпиада по френски език – областен кръг

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по френски език, проведен на 14.02.2021 г.


Областният кръг на олимпиадата по френски език за учебната 2020/2021 г.
ще се проведе на 14.02.2021 г. (неделя) от 14:00 ч.
за учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас в 9.ФЕГ „А. дьо Ламартин“.
Всички класирани ученици следва да се явят от 13:20 ч. до 13:50 ч.,
като ще бъдат допускани в сградата на училището срещу
документ за самоличност със снимка –
лична карта, ученическа  карта или друг документ със снимка при спазване на противоепидемичните мерки и избягване на струпване на ученици.
Разпределението по стаи ще бъде изложено на партерния етаж
и ще може да се види непосредствено след влизане в гимназията.
Продължителност за всички възрастови групи:
4 (четири) астрономически часа.
Областният кръг на олимпиадата е анонимен!

Епидемичната обстановка във ФЕГ към 23-ти октомври

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание следната информация за епидемичната обстановка към 23.10.20 г. в 9.ФЕГ:

§   В гимназията има само един ученик, карантиниран поради положителен ПСР тест – от XI клас. Съучениците му не са поставени под карантина, съгласно разпореждане на СРЗИ, тъй като не са имали контакт с него от 6 дни .

§   В гимназията има 10 ученика под карантина, защото са били в контакт с човек с положителен ПСР тест – член на семейството /майка, баща, брат, сестра и др./ или друг близък / роднина, приятел и др./ от VIII;IX;XI;XII клас. След получаване на информацията в стаята на паралелката се извършва допълнителна дезинфекция, класът се премества в друга стая за 2 дни.

Напомняме, че спазването на противоепидемичните мерки е изключително важно, за да запазим здравето си и това на нашите близки!

От ръководството на гимназията

Информация за здравната обстановка в 9.ФЕГ към 5.10.2020 г.

Уважаеми колеги, ученици и родители,

Във вчерашния неделен ден 04.10.2020 г. към директора на 9.ФЕГ постъпи информация, че наш колега е дал положителен резултат от ПСР тест.

Ръководството на гимназията веднага се свърза с дежурните лекари от СРЗИ. По тяхна устна препоръка не се налага на този етап карантиниране на ученици и учители, тъй като нашият колега е бил на работа последно на 25.09.2020 год. В училището ни редовно 3 пъти на ден се е осъществявала  дезинфекция през дните от 25.09.2020 до настоящия момент и отново по препоръка на СРЗИ не се налага извънредна такава. Не ни препоръчаха карантиниране на ученици и учители.

Днес 05.10.2020 след 9.00 часа ще получим писмени указания от СРЗИ какви допълнителни мерки следва да предприемем и дали ще се наложи преминаване към онлайн обучение на отделни паралелки.

Моля всички да проявят разбиране, съпричастност, толерантност и търпение в тази ситуация! Следете сайта на гимназията и съобщенията в електронния дневник за последващи указания!

Моля спазвайте всички противоепидемични мерки, за да пазите себе си и хората , които обичате и уважавате!

От ръководството

Съобщение за разпределението на класовете в смените на I срок на учебната 2020/21 год.

Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,
Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че през I учебен срок на 2020/2021 учебна година първа смяна ще се обучават учениците от VIII, IX и X клас, а втора смяна – учениците от XI и XII клас. През втория срок смените се разменят.
От Ръководството

Обръщение в навечерието на 24-ти май

СКЪПИ УЧЕНИЦИ!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

ДРАГИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ НА 9. ФЕГ!

Вече два месеца всички ние работим и учим в условията на усложнена епидемиологична обстановка в страната и света. Наред с хората на първа линия в борбата с вируса всички ние – ученици и учители – сме другите герои, проявили находчивост, упорство и отговорност в тежката ситуация. Справихте се чудесно и очакваме тази учебна година успешно да завърши, както винаги.

Днес сме в навечерието на светлия празник 24. май – Деня на българската просвета и култура и славянската писменост. При тези условия предстои да приключат своето средно образование нашите ученици от дванадесети клас. Завършва един уникален Випуск 2020 в една безпрецедентна ситуация.

За да бъде празникът наистина незабравим, предлагаме да поздравим учителите, дванадесетокласниците и всички, свързани с общността на Френската гимназия, по нетрадиционен и красив начин – на 24. май в 20.00 часа на терасите и дворовете – с официални тоалети и бурни ръкопляскания !!!

Ръководството на гимназията кани своите ученици да отбележим Деня на българската просвета и култура и славянската писменост и с конкурс за лично творчество, който ще се проведе в следните направления:

1. Лично художествено творчество –  поезия и проза. 

2. Изобразително изкуство – рисунки и фотографии.

3. Дигитални и презентационни умения – презентация, посветена на 24. май.

Срокът за представянето на творбите за участие е 22. май. За отличените ще има награди, работите ще бъдат представени и в сайта на гимназията.

Наред с творческа изобретателност нека и в последните изпитания проявим разум и отговорност.  

Вярвам, че ще успеем, защото сме заедно!

Емилия Богданова-Иванова

Директор на 9.ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“

Участие в уебинар с Емили Лер

Времето вкъщи е и време за усъвършенстването и откриването на нови ресурси и техники на преподаване. Това е и възможност да споделяме опит и ценности, да се чувстваме част от една общност, основана на принципите на солидарността, уважението към другия, толерантността и любовта към френския език и франкофонските култури. Учители от 9. ФЕГ, членове на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България, се включиха в уебинар на тема: „Да преподаваме франкофонията днес“, организиран от Международната организация на франкофонията, Бюрото за Централна и Източна Европа и Френския институт в Румъния. Водещата г-жа Емили Лер, добре позната и обичана от преподавателите франкофони от всички страни в района, сподели своя опит и идеи за дистанционно обучение по френски език по време на социалната изолация. В обучението участваха преподаватели от цял свят.  

Предложение за педагог. консултации

Уважаеми родители,
Уважаеми ученици,
Уведомяваме Ви, че в условията на извънредно положение и дистанционно обучение, ръководството и педагогическите съветници на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, предлагат на Вашето внимание възможността за онлайн подкрепа, чрез имейл консултации и онлайн чат, за ученици и техните родители. Можете да се възползвате  като оставите съобщение на Мирослав Зашев или Силвана Йорданова (педагогически съветници), за да ви отговорят при първа възможност!
С тях можете са се свържете на следните e-mail адреси:
Мирослав Зашев – zashev.m@feg.bg
Силвана Йорданова – yordanova.s@feg.bg
Бъдете здрави!

Заявяване за изпит (НВО) по желание по чужд език и дигитални компетентности за 10. клас

УВАЖАЕМИ  УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,
Уведомяваме Ви, че съгласно писмо с изх.№ РУО -О1-7500/31.03.2020 год. на РУО София-град  срокът за подаване на заявление за изпит (НВО) по желание по чужд език  и дигитални компетентности 10. клас се удължава до 10.04.2020 г.
Ако някой ученик няма възможност да попълни и разпечата заявлението си, възможно е да се препише четливо ръкописно, да се снима с телефон и да се изпрати по този начин на класния ръководител. Попълнените и сканирани заявления се подават по имейл на класните ръководители в срок до 08.04.2020 год. Класните ръководители събират заявленията, изготвят обобщен списък на учениците и желанията им за изпит на който желаят да се явят и изпращат списъка заедно с приложените заявления на РНИКТ Калина Стефанова в срок до 09.04.2020 год. Тя обобщава и предава информацията в РУО София-град на 10.04.2020 год. Промени и заявления след тази дата не могат да се правят или подават.
Бланки на заявленията може да изтеглите тук:
·         За полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас.
·         За полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии в края на X клас.