Съобщения

Промени в седмичните разписания за периода от 20-ти март до 11-ти април 2018 г.

Софийски турнир по информатика

Уважаеми ученици,

В изпълнение на заповед РД 01 – 90/06.03.2018 г. на началника на РУО – София-град ще се проведе Първи Софийски турнир по информатика на 25.03.2018 г. (неделя) в СМГ „Паисий Хилендарски“. Софийският турнир ще служи като контролно за попълване на определената квота за брой ученици, които ще участват в Пролетните състезания по информатика в гр. Велико Търново. Организатори на Софийския турнир по информатика са РУО – София-град и СМГ „Паисий Хилендарски“. Наградите се осигуряват от SAB Labs – България.

Желаещите да участват в Софийския турнир по информатика трябва да попълнят регистрационна форма на адрес http://sofia.pesho.org/ до 19:00 ч. на 16.03.2018 г. Регистрацията се приема за действителна ако е постъпила в срок.

По-подробна информация може да се прочете тук.

За уточнения бихте могли да се свържете с вашите учители по информатика.

Промени на програмата

СЪОБЩЕНИЕ

Скъпи ученици,

Във връзка с писмо на РУО София-град с изх. №РУО1-2196 от 26.01.2018 г., е обявена от Столична регионална здравна инспекция грипна епидемия за дните от 29.01.2018 г. до 02.02.2018 г., които ще бъдат неучебни за учениците от Френската гимназия.

Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади.

Запазва се  и графикът на междусрочната ваканция.

Учениците да се явят на училище за начало на втори срок на 07.02.2018 г. – I смяна – VIII, IX, XII клас и II смяна – X, XI клас.

ПРИЯТНА ВАКАНЦИЯ!

 

От Ръководството

Покана от преподаватели от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”

„Живото изкуство на театъра събужда желание за споделяне на впечатления и коментари, които всеки член на клуба може да изложи свободно. Фокус на дискусиите са европейските ценности, които съвременният театър в България изразява и защитава чрез вълнуващ театрален език. Театрален клуб „Агора” иска да чуе твоя глас!“

Покана към десетокласниците за обучение за професията “Приложен програмист“

Предоставяме на Вашето внимание информация за обучение за професията “Приложен програмист” на ученици от 10. клас по Национална програма “Обучение за ИТ кариера”. С решение № 525/15.09.2017 г. на МС и заповед №РД09-5291/27.09.2017 г. на Министъра на образованието и науката, Технологично училище “Електронни системи” към ТУ-София (ТУЕС) е определено за училищен център за обучение по програмата за гр. София.

Програмата предоставя възможност за безплатно тригодишно обучение на ученици за професия „Приложен програмист“, като допълнение към обучението на ученика във Вашето училище. Програмата предоставя уникалната възможност на учениците с интерес към високите технологии да придобият професионална квалификация в тази област. За участие могат да се регистрират всички ученици от 10 клас, които в момента не се обучават по професии от направлението „Компютърни науки“.

Още

Представяне на Khan Academy за родителите и учениците от Френската гимназия

Скъпи ученици, уважаеми родители и гости на първата ни среща за новата учебна година!

Ръководството на Френската гимназия Ви очаква на 15.09.2017 от 10.00 ч. в двора на 9. ФЕГ за нашия традиционен празник за първия учебен ден!

Учениците от IX до XII клас трябва да се явят преди тържеството – в 09.15 ч.- в класните си стаи в гимназията за провеждането на първия час на класа.

Учениците от VIII клас ще бъдат посрещнати от своите класни ръководители в 09.45 ч. в двора на Френската гимназия. Часът на класа за осмокласниците ще се проведе след тържественото откриване на новата 2017-2018 г.

Информация за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации:

Скъпи ученици, възпитаници на Френската езикова гимназия!

 

По инициатива на Комисията за електронния училищен сайт и с подкрепата на ръководството на 9. ФЕГ обявяваме конкурс за ученици репортери и фотографи, които да съдействат за публикациите в електронния ни сайт на актуални значими и интересни събития в училищния живот на гимназията през следващата учебна година.

Желаещите да участват в конкурса трябва да подадат в срок до 30 юни 2017 г. в канцеларията на училището следните документи:

1.       Заявление, удостоверяващо, че са ученици на 9. ФЕГ и че желаят да се включат като репортери или фотографи в Комисията за сайта на гимназията за учебната 2017-2018 г.

2.       Кратко мотивационно писмо за изразеното желание, в което е препоръчително да се изложат и вижданията на ученика за това с какво би могъл да допринесе за по-доброто съдържание на сайта в различните му тематични раздели.

3.       По преценка на кандидатите те могат да приложат и отделни свои литературни и публицистични материали или репортажни фотографии, както и евентуални препоръки от свои учители и други специалисти.

Резултатът от конкурса ще бъде обявен в срок до 10 юли 2017 г. в сайта на 9 ФЕГ – раздел „Съобщения“. Надяваме се, че с вашето активно участие ще допринесете за още по-динамичния и въздействащ облик на нашия училищен сайт и за атрактивното ни медийното представяне по коридорите на гимназията.

Допълнение: Поради липсата на техническо време в края на настоящата учебна година за оптималното провеждане на конкурса, неговите условия остават в сила до 30.09.2017 год.

Ръководство на 9. ФЕГ и Комисия за електронния сайт на гимназията

Благотворителен концерт

П О К А Н А

за благотворителен концерт

организиран от екипа на проект „Нов живот за коридорите на ФЕГ“

БИЛИНГВАЛНО СЕРТИФИЦИРАНЕ

Съобщение

БИЛИНГВАЛНО СЕРТИФИЦИРАНЕ

(учебна 2016-2017 година)

На вниманието на учениците от 11. и 12. клас

Заявление за допускане до билингвално сертифициране може да изтеглите оттук или да получите от ЗАС Теодора Янкова.

Документът Cahier des charges ABF съдържа календар на дейностите, както и кратко описание на проекта.

Форматът на досието е описан в рубрика Lire en Français. Полезна информация за подготовката ще откриете в клипа Attestation bilingue francophone.

Срок за подаване на заявленията в канцеларията на гимназията: 07.12.2016г., 17.30ч.