Уважаеми Родители,
Във връзка с влезлите в сила от 07.09.2021 г. противоепидемични мерки, се налага родителските срещи за учениците от VIII клас да се проведат в два поредни дни (09.09.2021 г. и 10.09.2021 г.) с различен начален час.
На родителската среща за всеки клас ще се допуска само по един родител/настойник на ученик! Ученици няма да се допускат!
Срещите ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки, избягване на струпване на много хора и спазване на разстояние между участниците от 1,5 м – 2 м, по следния график:
09.09.2021 г. ще се проведе родителската среща на:
1)      VIII Ж клас – 17:30 часа
2)      VIII Е клас – 18:00 часа
3)      VIII А клас – 18:30 часа
4)      VIII Г клас – 19:00 часа
10.09.2021 г. . ще се проведе родителската среща на:
1)      VIII В клас – 18:00 часа
2)      VIII Б клас – 18:30 часа
3)      VIII Д клас – 19:00 часа
Напомняме, че всички участници в срещите трябва да бъдат с маски!
Благодарим Ви за разбирането и съдействието!
От Ръководството

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.