Областният кръг на олимпиадата по френски език за учебната 2021/2022г. ще се проведе на 13 февруари 2022 г. (неделя) от 09:00 часа  за учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас в 9.ФЕГ „А. дьо Ламартин“.
Квестори и ученици, които ще бъдат тествани за Ковид-19 с бърз щадящ тест, следва да се явят на 13 февруари 2022 г. в  07:45 ч.
Квесторите със „зелен сертификат“ – от  08:00 ч. до 08.:15 ч.
Учениците със „зелен сертификат“ – от 08:15 ч. до 08:30 ч.
Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на противоепидемичните  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна  маска за лице и документ за самоличност /лична карта или ученическа книжка/.
Разпределението по стаи ще бъде изложено на партерния етаж и ще може да се види непосредствено след влизане в гимназията.
Продължителност за всички възрастови групи: 4 (четири) астрономически часа.
Областният кръг на олимпиадата е анонимен!

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.