Настоятелство

Анкета за родителите

Уважаеми родители,

Уважаеми учители и ученици,

На 03.10.2013год., по време на родителската среща за IX, X, XI и XII клас, се проведе анкета сред родителите по инициатива на Училищното настоятелство за някои най-често дискутирани въпроси.

Предлагаме на Вашето внимание резултатите от анкетата.

Благодарим на всички, които се отзоваха! ( Резултати )

От Училищното настоятелство към 9 ФЕГ

Съвет на настоятелите и членове

Съвет на настоятелите:

 

Николай Михайлов Гълъбов– председател

 

и членове:

Данаил Иванов Данаилов – зам. председател

Милена Михайлова Милева – касиер

Аделина Дилянова Иванова

Любомир Тодоров Янакиев

Нина Тодорова Ангелова

Тихомир Атанасов Попов

 

За контакти: board@feg.bg

Сметка за дарения: BG63 FINV 9150 2015 7582 23

Документи

Устав на „Училищното настоятелство към 9 Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“.

Правилник за извършване на дейността и за набиране и разходване на имуществото на „Училищното настоятелство към 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Молба за членство в „Училищното настоятелство към 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Информация за дейността по чл. 38 от ЗЮЛНЦ на „Училищното настоятелство към 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Годишен доклад за дейността, изготвен по реда на чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ на „Училищното настоятелство към 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Протокол № 3/26.05.2010 г. от заседание на редовното общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Училищното настоятелство към 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Протокол № 4/25.09.2012 г. от заседание на редовно общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Училищното настоятелство към 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Годишен доклад за дейността през 2011 г.

Информация за дейността на настоятелството през 2011 г.

Обобщена информация за дейността на настоятелството за периода 2010 – 2012 г.

Информация за дейността на настоятелството през 2013 г.

 

Протоколи от заседания на Съвета на настоятелите на „Училищното настоятелство към 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“: