Уважаеми Родители,

Преди всичко бихме искали да Ви благодарим за подкрепата към училищното настоятелство през изминалата година.   Благодарение на нея и активното взаимодействие с ръководството на гимназията и лично на Директора – Г-жа Богданова – можем да отчетем една много успешна година!

Бяха подпомогнати и финансирани допълнително редица училищни дейности: участие във франкофонски фестивали, полагане на изпитите DELF, участие в национални олимпиади и състезания, спортни мероприятия, и закупуване на награди за отличилите се ученици. Подпомагане дейността на учителите и повишаване на тяхната квалификация. Финансиране на разходи на преподавателят от Франция, членство в Майкрософт академия, и покупка на лиценз за софтуера за професионално ориентиране – Icares.

Създадохме фейсбук страница на родителите. Ако искате да се включите – изпратете запитване до http://www.facebook.com/groups/732182526860676/?fref=ts

Подобрихме съществено комуникацията с Френските институции в България. Очаквайте да получавате повече новини за франкофонските събития у нас.   Използваме възможността да Ви съобщим за Френските дни в София „От Франция с любов. 16-18 Октомври“. За повече информация – http://www.ccifrance-bulgarie.org/bg/fbtik/sbitija/predstojashchi-sbitija/vue-detail/d/-8bdf56f611/ Очакваме през 2015-16 г. френски фирми да посещават училището, да запознават учениците с дейността си и възможности за стажове в тях.

Считаме за успех, осигуряване на финансиране и издаването на строително разрешение за изграждането на допълнителна постройка към съществуващата сградата от към улица Гургулят. Тя ще подслони две модерни многофункционални зали за физкултура и събирания, помещения за фитнес и тенис на маса, допълнителни класни стаи, асансьор и др. Ще бъде обновен двора на гимназията.

Подобри се сигурността в сградата, като през следващата година планираме монтирането на устройства за контрол на достъп в сградата.

Предстои ни една много интересна учебна година, през която ще празнуваме петдесет и пет годишнината от основаването на гимназията, във връзка с което планираме честване през месец Май, 2016 г.

Ако желаете да се включите в настоятелството или да направите предложения накъде да насочим нашите усилия ни пишете на:

board@feg.bg На вниманието  на Г-н Сава Бобчев.   Зам. – Председател на Настоятелството

Или заповядайте на следващото ни събиране на 22 Октомври, което ще се проведе в гимназията от 19 часа.

Разчитаме и тази година на Вашата подкрепа – Финансова и с включване в дейността ни!

Благодаря Ви от сърце!

Председател на Училищното настоятелство:

Арх. Николай Гълъбов. +359 887 855 800

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.