П О К А Н А

за среща на Съвета на настоятелите

на Сдружение с нестопанска цел

“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство към 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин информира, кани всички родители и други заинтересовани лица да присъстват на заседанието, което ще проведе на 10 (десети) октомври 2016г., в 18:30 часа, в гр.София, бул. „Патриарх Евтимий” 35, стая 21, при следния

Д н е в е н   р е д:

1. Приемане на нови членове;

2. Обсъждане на искания за финансиране за 2016/2017 учебна година;

3. Обсъждане на възможности за допълнително финансиране чрез подаване на проекти;

4. Разни.

 

Председател на “УН към 9 ФЕГ“Алфонс дьо Ламартин”:

…………………………………………………

(Тихомир Попов)

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.