П О К А Н А

за среща на Съвета на настоятелите

на Сдружение с нестопанска цел

“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство към 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин информира, кани всички родители и други заинтересовани лица да присъстват на заседанието, което ще проведе на 08 (осми) Февруари 2018г.,

в 18:30 часа, в гр.София, бул. „Патриарх Евтимий” 35, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Обсъждане текущи въпроси

Председател на “УН към 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин”:

…………………………………………………

(Тихомир Попов)

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.