Поздравителен адрес от Министъра на образованието и науката