ФИЛОСОФСКИ ФЕСТИВАЛ “Философия и философстване – бъдеще и бъдене” – 2