Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации:

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.