Уважаеми ученици,

В изпълнение на заповед РД 01 – 90/06.03.2018 г. на началника на РУО – София-град ще се проведе Първи Софийски турнир по информатика на 25.03.2018 г. (неделя) в СМГ „Паисий Хилендарски“. Софийският турнир ще служи като контролно за попълване на определената квота за брой ученици, които ще участват в Пролетните състезания по информатика в гр. Велико Търново. Организатори на Софийския турнир по информатика са РУО – София-град и СМГ „Паисий Хилендарски“. Наградите се осигуряват от SAB Labs – България.

Желаещите да участват в Софийския турнир по информатика трябва да попълнят регистрационна форма на адрес http://sofia.pesho.org/ до 19:00 ч. на 16.03.2018 г. Регистрацията се приема за действителна ако е постъпила в срок.

По-подробна информация може да се прочете тук.

За уточнения бихте могли да се свържете с вашите учители по информатика.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.