На 22 март 2019 г. в кабинет 44 на Френската гимназия се състоя среща между ученици от 12 клас с генералния мениджър на БНП „Париба лични финанси“, г-н Жозе Салойо, и главния счетоводител на банката, г-жа Карабашева. Срещата е част от проекта „Практични финанси“ по образователните програми на Джуниър Ачийвмънт, по който работим в 9. ФЕГ за втора година. Програмата предвижда участието на доброволци от водещи финансови институции, с чиято помощ сложната финансова материя да стане по-достъпна за учениците.

Срещата беше изключително ползотворна, защото нашите доброволци – г-жа Карабашева и г-н Жозе Салойо, направиха всичко необходимо, за да могат учениците да осмислят по-добре сложната банкова материя и да разберат, че служителите на толкова високи постове са обикновени хора, а постигнатите от тях резултати са плод на много труд, упоритост, дисциплина и непрекъснато усъвършенстване. Целта е да формираме у участниците в проекта финансова култура, която да ги направи по-успешни в личен план и в плана на бизнес отношенията им. Всичко, което правим по този проект в пилотната му и реалната фаза, е насочено в тази посока и ни мотивира да продължим да работим и през следващите години.

Изказваме специална благодарност на нашите доброволци от БНП „Париба лични финанси“- г-н Жозе Салойо и г-жа Карабашева. Вярваме, че предстоящата среща с друг представител на банката на 18 април на тема „ Застраховане“ също ще бъде много интересна и ползотворна. Заповядайте, ако вашите интереси са в областта на финансите и управлението на пари!

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.