Управителен съвет:

Росен Костадинов 11г

Лора Цветкова 10а

Мина-Невена Колева 11а

Протоколчик:

Лора Цветкова 10а

Касиер:

Яна Стоянова 10а

Модератор:

Росен Костадинов 11д

Отговорник на XII клас:

Георги Буров 12ж

Екип отговорници на ХI клас:

Елица Фотева 11в

Дариана Атанасова 11в

Екип отговорници на Х клас:

Яна Стоянова 10а

Теодора Мириянова 10е

отговорник на IХ клас:

Мина Щиркова 9д

Отговорник на VIII:

Габриела Ценкова 8е

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.