От 22. до 24. ноември 2021 година учениците от Х клас на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ Димитър Димитров, Белослава Петкова и Вяра Георгиева участваха в осмата научна сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките със своя проект „Пътят на Еней“ под научното ръководство на Димитър Драгнев, преподавател по латински език в гимназията.
Проектът се състои от няколко части, обединени от целта да представят значимостта на епическата поема „Енеида“ от Вергилий за съвременния човек. Той включва превод от латински език на откъс от първата песен (направен от Димитър Димитров), рисунка по същия епизод (направена отново от Димитър Димитров) и музикална композиция по оригиналния текст (сътворена от Белослава Петкова и Вяра Георгиева) и предлага начин за едно цялостно възприемане на древния текст.
Интердисциплинарният характер на проекта определи той да бъде представен в две научни секции – „Изкуствознание и изобразително изкуство“ и „Хуманитарни и социални науки“. Учениците подготвиха две различни представяния, които да отговорят добре на проблематиката на секциите. И двете представяния бяха отличени с първа награда, като във втората секция тя беше отредена за категорията „литературознание“.
Учениците получиха високи оценки както от журитата на двете секции, така и от участващите в научната сесия академици на БАН, като предстои да бъдат наградени с възможности за стаж в институтите на академията.
Димитър, Белослава и Вяра изучават латински език в 9. ФЕГ още от началото на осми клас в групата за занимания по интереси с преподавател Димитър Драгнев. Два пъти през летните ваканции са активни участници и в Лятната школа по класически езици, организирана от Димитър Драгнев с преподаватели известни български и чуждестранни учени в областта на древните езици. Настоящият проект е началото на едно по-голямо начинание за съвременно интерпретиране на Вергилиевата „Енеида“, като вече са подбрани и следващи части от произведението, които предстои да бъдат интерпретирани по образеца на първата представена част.
 

 

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.