Уважаеми ученици,
Уважаеми колеги,
Уважаеми родители,
Ръководството на гимназията има удоволствието да Ви информира за откриването на новата учебна година на 15.09.2020, което ще се осъществи по следния график:
09:00 часа ЧК в класна стая (30 мин., включва инструктаж срещу подпис, предоставяне на учебна програма) за учениците от X клас. Те се освобождават, напускат сградата, стаите се проветряват и дезинфекцират.
10:00 часа ЧК (30 мин., включва инструктаж срещу подпис, предоставяне на учебна програма) за учениците от IX клас. Те се освобождават, напускат сградата, стаите се проветряват и дезинфекцират.
11:00 часатържество за учениците от VIII клас(30 мин. в двора на училището, в края на тържеството влизат в класните стаи за ЧК – 30 мин., включва инструктаж срещу подпис, предоставяне на учебна програма). Те се освобождават, напускат сградата, стаите се проветряват и дезинфекцират.
12:30 часа ЧК (30 мин., включва инструктаж срещу подпис, предоставяне на учебна програма) за учениците от XI клас. Те се освобождават, напускат сградата, стаите се проветряват и дезинфекцират.
13:30 часа ЧК (30 мин., включва инструктаж срещу подпис, предоставяне на учебна програма) за учениците от XII клас. Те се освобождават, напускат сградата, стаите се проветряват и дезинфекцират.
Напомняме на всички ученици, че в сградата на гимназията ще се влиза с маски, които могат да се свалят в класните стаи.
През първи учебен срок на 2020/2021 учебна година в първа смяна ще се обучават учениците от VIII, IX, X клас , а във втора смяна ще се обучават учениците от XI и XII клас. През втория срок смените се обръщат.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.