От 25 до 27 февруари 2018 г. в румънския град Сибиу се състоя Регионална среща на представителите на езикови гимназии от Централна, Източна Европа и Прибалтийските републики, отличени със знака за качество на преподаването на френски език и неезиковите дисциплини LabelFrancÉducation на Министерството на външните работи на Република Франция.

На този форум присъстваха директори и учители от 40 езикови училища от България,Унгария, Латвия, Молдова, Полша, Румъния, Русия, Словакия и Чехия, които споделиха своя опит в билингвалното обучение, най-често срещаните проблеми в работата си, както и трудностите при набирането на ученици и привличането на учители по неезиковите дисциплини. Работните ателиета, двете кръгли маси и пленарните заседания позволиха на всички участници да обменят своите добри практики, да информират за провежданите от тях мероприятия, събития и проекти, свързани с популяризиране на изучаването на френския език.

Срещата даде възможност за установяване на лични контакти между всички участници и допринесе за осъществяването на междуучилищни партньорства и обмени, за да се вдъхне истински живот на мрежата от отличените езикови гимназии със знака за качество на преподаването на френски език и неезиковите дисциплини LabelFrancÉducation.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.