Във всяка класна стая и навсякъде в сградата на Френската гимназия вече има възможност за пълноценно прилагане на нова информационна среда. От началото на 2016 година е въведена в действие система за безжична мрежова свързаност, осигуряваща повсеместен достъп до скоростен оптичен интернет. Така, следвайки Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието, при нас се адаптира класическата образователна система към новите технологични инструменти и се създават и укрепват оригинални идеи, присъщи за облика на модерното европейско училище.

Постоянният и достъпен от всички ученици и учители Интернет ще предизвика още по-голям интерес към използваната от няколко години във Френската гимназия съвременна облачна платформа. Преподавателската дейност ще бъде улеснена, защото ще се разкрива по-лесно същността на изучаваното съдържание и на разглежданите явления, и на тяхното практическо приложение. За кратко време ще се получава и осмисля повече информация.

Партньорството с Училищното настоятелство подпомогна изграждането на комуникационната система и прилагането по най-добър начин на дигиталните технологии във ФЕГ.

Екипът на Френската гимназия ще следва своя дълг за формирането на млади личности, обърнати към живота в информационното общество и подготвящи се за потребностите на пазара на труда в страната ни и чужбина.

Да ни е честита новата модерна система!

4 коментара
  1. Как мога да използвам интернета в училищното заведение?

    • Свържете се с учителя по ИТ за съдействие.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.