“Българска наука” издаде книжката “Гай Юлий Цезар (C. Iulius Caesar) – „Записки за Галската война“ (I 1-29)”, осъществена по идея на Вяра Георгиева и Димитър Димитров, ученици в 11. Ж и 11. Г клас на 9. ФЕГ, които през учебната 2021/22 г. (когато бяха в 10. клас) изучаваха Цезар като автор в часовете си по латински език заедно със своя преподавател Димитър Драгнев. В тези занимания се включи и Ирена Попова, тогава ученичка в 12. клас на СМГ “Паисий Хилендарски”, сега студентка по културология.
Изданието съдържа превод от латински на български език на главите от първа до двадесет и девета от първата книга на съчинението на Гай Юлий Цезар „Записки за Галската война“ (Commentarii de Bello Gallico). Преводът е придружен от оригиналния латински текст.
Изготвените от учениците преводи бяха събрани от тях и редактирани от Димитър Драгнев, след което преминаха и две коректури. Димигър Димитров нарисува корицата, на която е изобразен Цезар, като написа и текст в рамките на 10 страници за личността на Цезар. Към изданието бе прибавен и послеслов от Калина Николова, ученичка в Англо-американското училище, както и карта на Галия.
Цезар е фундаментален автор при заниманията с латински език и освен това е важен за това, което представлява Франция днес – ако ги нямаше тези няколко години на Цезарови завоевания, нямаше да я има Франция във вида, в който я познаваме, споделя Димитър. Вяра допълва, че макар някои смятат Цезар за скучен автор – той е монотонен на много места, по-скоро е по-трудно разбираем за нас, понеже за щастие не се намираме във война. Но все пак говори важни неща, дори да не са казани по философски.
Изданието беше представено в гимназията на 27 юни. Намира се на този линк: https://nauka.bg/c-ivlivs-caesar/.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.