През последните седмици се проведоха първите 4 кинодебата от проекта „Кинодебати с програма CinEd. Дискусии за връзките между киното, архитектурата, историята и колективната памет. Поглед към равенство и дискриминацията“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма „Европа“ 2023 на Столична община, чийто партньор е 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.
Много са темите, които дискутирахме и които вълнуват младите участници:промените в градското пространство и неговите покрайнини; как архитектурата в страните от бившия Източен блок е представена в избрани филми и как тя отразява (и рефлектира върху) настоящата ни обществена структура. Обсъждахме и мястото на паметниците днес, използвайки примери от различни европейски държави. Последните две срещи бяха посветени на съществените теми за гражданско приобщаване и равенство между половете, които въведохме чрез откъси от „Страхът изяжда душата“, „Жалейка“, „Спасена от Роувър“, „Лудият Пиеро“ и др.
Следващият етап е свързан със заснемането на визуални есета на обществена или социална тема от учениците. Те ще имат подкрепата на нашите ментори Еви Карагеоргу и Мария Дачева. Представянето на практическите работи на участниците в проекта ще се състои на 14 ноември от 16:00 до 18:00 ч. във Френския институт. Поканени са ученици и учители от ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, желаещи да се запознаят с магията на киното.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.